Svaz československým robotníkov v Južnej Amerike

  • Spolek byl založen v roce 1935 v Buenos Aires.
  • Sloučil se s dřívějším Dělnickým sdružením. Převzal i dělnický  časopis Obrana.
  • Španělský název: Liga de los Obreros Checoslovacos.