Svaz československých spolků

  • Spolek byl založen v roce 1928 v Buenos Aires a fungoval do roku 1939.
  • Španělský název: Asociación Checoslovaca de Protección Mutua.
  • Sdružoval většinu tehdejších československých spolků.
  • Svaz provozoval vystěhovaleckou kancelář, jež zprostředkovávala československým přistěhovalcům zaměstnání a sehrál důležitou roli v době ekonomické krize.
  • Počet členů: 1 500.
  • Svaz byl finančně podporován Ministerstvem Sociální péče v Praze.
  • Sídlo: San Juan 782, Buenos Aires.
  • Představenstvo: Rudolf Knaibl, ing. František Zelenka.
  • V roce 1939 po okupaci Československa bylo ujednáno Svaz zlikvidovat a  přeměnit jen na novou odbojovou organizaci Československé sjednocení.