Svornost

 • „Československý kulturní a vzdělávací spolek Svornost“ byl založen v listopadu roku 1936 v Buenos Aires.
 • Španělský název: Asociación Cultural Checoslovaca „CONCORDIA“.
 • Sídlo: Tres Arroyos 376/78, Villa Devoto, Buenos Aires.
 • Ve spolku působili čeští i slovenští krajané dělnického původu ve čtvrti Villa Devoto.
 • V roce 1941 měl 139 členů.
 • Spolek organizoval krajanská setkání, zábavné podniky a divadelní podniky.
 • Vydával dělnické noviny Svornost (1937-1942) a později Československý vlastenec (1945-1949).
 • Zakladatelé a první výbor: František Bílek, Štep. Koštial,  Andrej Mesík,  Alois Slámečka, Jan Lupťak, Cecilie a Filomena Bílková, Josef Steller.
 • Předsednictvo: Štefan Kusenda, Josef Hačunda, Josef Vernarec, Josef Celušniak, M. Michalec, Ludvík Kozel,  Josef Kislinger, Juraj Vlček, Antonín Vaněk.
 • Pobočky spolku Svornost v Dock Sud (členové: E. Máša, Ant. Halaška, Jan Marcibal a Rudolf Dubny), v Avellaneda (S. Šteller, R. Máša), Berraztegui (Ján Kreutz).
 • Spolek byl levicově zaměřený a po komunistickém převratu v Československu byl v 50. letech uzavřen argentinskou policií.
 • Výbor spolku udržoval  několik let tajné styky s čsl. zastupitelským úřadem v Buenos Aires.