Svornost (Concordia)

  • List byl založen v roce 1936 v Buenos Aires.
  • Navázal na dělnický list Obrana.
  • Periodicita: čtrnáctideník (do roku 1943).
  • Periodikum se profilovalo jako dělnické.
  • Vydával Čsl. vzdělávací a zábavný spolek Svornost.
  • Redaktor:  Alois Slamečka (1936), Štefan Kusenda  (1937- 42), Luis Kozák (1942-43).
  • Jazyk: čeština a slovenština, sporadicky španělština.
  • Vycházel do roku 1943.
  • Exempláře jsou k dispozici v Národní knihovně v Buenos Aires a v knihovně Náprstkova muzea v Praze.

Skeny novin pocházejí z Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Buenos Aires, República Argentina.