Kroužek přátel sovětského Ruska

  • Neformální skupina Československý kroužek přátel sov. Ruska sdružovala levicové dělníky a živnostníky z Buenos Aires ve 40. letech 20. století.
  • Kroužek fungoval ve spolupráci se spolkem Svornost.
  • Pořádal  divadelní představení, krajanská setkání a peněžní sbírky pro pomoc  válkou postiženého Ruska.
  • Předsednictvo: Angel Miček, Láďa Burel.
  • Informace k činnosti v periodiku Svornost.