Slovenské Zvesti

  • Bulletin „Slovenské Zvesti“ byl založen v roce 1956 v Buenos Aires jako tiskový orgán Slovenského Osvobozovacího Výboru.
  • Celý titul: „Slovenské Zvesti Reprezentácie SOV-U v Argentíne“.
  • Navazoval na list Slovenské Zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike.
  • Vycházel v letech 1956 – 1959.
  • Celkem vyšlo 35 čísel.
  • Psán slovensky.
  • Referoval o politických aktivitách SOVu v Argentině a v Evropě, dále o slovenském exilu a o exilové komunitě v Buenos Aires.


List je uložen ve Slovenské Národní knihovně a v Archivu Matice Slovenské v Martine, Slovensko.

Originál listu je uložen v Archívu Matice slovenskej v Martine ve fondu: Jozef Cíger Hronský, Signatúra: C/376. Archiv Matice poskytl souhlas se zveřejněním toho listu.