LaMigrace

Portál o vystěhovalectví do zemí Latinské Ameriky

Archiv

Zuřivý reportér a poslední reportáže

Kisc, Egon Erwin. Zuřivý reportér a poslední reportáže. Překlad Jarmila Haasová-Nečasová. 1. autoriz. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1955. 269 s. Sebrané spisy E.E. Kische; sv. 8.

Objevy v Mexiku

Kisch, Egon Erwin. Objevy v Mexiku. Praha: Družstevní práce, 1950. 212, [3] s. Orbis pictus; Sv. 28.