Bolivie – čs. vystěhovalectví

 

  • Za války žilo v La Paz asi 80 krajanů.
  • Československý kroužek v La Paz se aktivně podílej na protifašistickém odboji za 2. sv. války. Pořádal oslavy národního svátku a sbírky do fondu válečné pomoci Československu.
  • Jednatel Kroužku: Dr. Alexander Titelbaum.