Guatemala – vystěhovalectví

Během války žilo v Guatemale několik desítek krajanů roztroušených po celém státě. V hlavním městě se za 2. sv. války koncentrovala desítka čs. obchodníků, mj. Baťováci, obchodníci a hudebníci.

Čs. konzulát v Guatemale vedl krajan p. Krafa, který ho udržel i po roce 1939.

V roce 1944 bylo v Guatemale založeno Československé sdružení (Asociación de Guatemala). Podle stanov sdružení sjednocuje osoby československého původu, jakož i přátele Československa. V plánu bylo zřízení knihovny a organizace přednášek.