Peru – vystěhovalectví

Za druhé světové války žilo vperu asi 200 krajanů.

V Limě byl vydáván ve 30. letech měsíčník „El Mundo Eslavo“ (Slovanský svět), který se věnoval záležitostem československým i ostatních slovanských národů.