Archiv štítku: Córdoba

Dělnické Sdružení v Córdobě

 • Odborčka Dělnické sdružení bylo založeno  v roce 1927 v Córdobě a bylo přidružené k  Dělnickému Sdružení v Buenos Aires.
 • Levicově orientovaný spolek organizoval pořádal vzdělávací setkání pro dělníky , dále krajanská setkání, zábavy a pomáhl krajanům s opatřením zaměstnání.
 • Předseda: Synek.
 • V roce 1927 měla 37 členů a 2 členky. Členové spolku byli   Češi i Slováci.

Informace o spolku: Dělnické listy, č. 29

“ Dělnické Sdružení nepočítejme jako za spolek v němž by jsme se sešli jendou neb dvakráte v měsíci ku společnému pobavení neb k případnému vyhodění z kopýtka, ale uvědomne si, že jako dělníci scházím se k poznání našeho třídního boje, aby jsme utužovali své síly, aby jsme jedne druhého poznali, doplňovali naše vědomosti, aby jsem jako rodina rozhodovali a dělili se splečně o práci… odměna bude radostné výsledny na poli třídní výchovy proletariátu , a to bude ta nejlepší odměna všem, kdož opětují se pro dělnickou věc, ja jeho svatá práva, za práva všech vykořistovaných, za práva dělníka na život a ne na živoření. Práci čest!.“ s. 6

Československé národní sdružení – Córdoba

 • Spolek byl založen v roce 1917 V Córdobě, a to jako pobočka Československého národního sdružení  pro Jižní Ameriku.
 • Vznikl na základě českého spolku Pan Eslava, který fungoval v Córdobě před tím.
 • Počet členů: 30.
 • Zakladatelé: Štěpán Valchar, dr. Karel Marek.
 • V roce 1923 se spolek transformoval do nového spolku s názvem Československý klub v Córdobě.

Československý klub – Córdoba

 • Tento krajanský spolek se stal druhým českým krajanským spolkem v Córdobě.
 • Byl založen v říjnu roku 1923.
 • Cílem spolku bylo podporovat a vzdělávat krajany, pořádal krajanské setkání, zábavy a oslavy národních svátků.
 • V jeho rámci byl zřízen odbor sportovní, školský a dále dramatický kroužek a knihovna.
 • První představenstvo: Miroslav Marek,  František Synek,  Josef Nový, Josef.  Bárta.
 • Počet členů: ve 30. letech 20. století spolek sdružoval zhruba 400 až 500 krajanů.
 • Svépomocí si vybudoval vlastní spolkovou budovu.
 • Předsednictvo: 1935 – Josef Treček, František Nezval.
 • Ve spolku fungovala krátce i československá doplňovací škola.
 • V roce 1949 byl spolek uzavřen argentinskou policií.