Vítejte na LAMIGRACE!

PORTÁL o českém vystěhovalectví do Jižní Ameriky.

Portál seznamuje veřejnost:

  • s historií českého, potažmo československého vystěhovalectví;
  • s písemnými památkami, které vystěhovalci vytvořili v českém jazyce;
  • s osudy vyjímečných osobností krajanského života;
  • se současným krajanským hnutím v Argentině a Brazílii.

Portál nabízí studentům a badatelům:

  • obsáhlou odbornou bibliografii k otázce vystěhovalectví;
  • databázi pramenů ke studiu Čechů v Latinské Americe;
  • fotografickou sbírku o krajanech.