Archiv autora: Monika Brenisinova

Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole

 • Zpravodaj „Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole“ vycházel v
  Buenos Aires v roce 1971.
 • Informoval o aktivitách slovenského exilu, který bojoval za osamostatnění Slovenska ve svobodném světě.
 • Cyklostylovaný list vycházel krátce.
 • Jazyk: slovenština.

Jeden exemplář je uchován v Literárním archivu SNK v Martine, Slovensko.

Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole

Agrupácia protifašistických Čechoslovákov

 • Sdružení Československých antifašistů v Mexiku bylo založeno na konci 30. let v hlavním městě.
 • Označení ve španělštině: Agrupación de los Checoslovacos antifascistas en México.
 • Cílem bylo podporovat čs. odbojovou vládu v zahraničí a boj Československa za svobodu.
 • Vedení: Arpád Weismann, Eugen Fischgrund.
 • Sdružení bylo na podnět tehdejšího vyslance dr. Wendla v roce 1942 slouženo se starším spolkem Československo- mexickým sdružením.