Spolky

Carmen del Paraná se stalo českým kulturním a hospodářským centrem, Čechoslováci zde v meziválečném období tvořili asi třetinu obyvatelstva. Od roku 1933 fungoval Český vzdělávací a hospodářský spolek. Na konci roku 1939 byl v centru Carmen postaven spolkový dům se školou a internátem. Proslul jako Český Klub (Club Checo). Jeho součástí byla česká doplňovací škola s vlastní knihovnou. Ve škole působili vyslaní učitelé a vyučovalo se zde česky až do roku 1956.

V roce 2002 byla založena Asociace slovanských přistěhovalců a potomků – Asociación Cultural de Immigrantes y Descendientes Eslavos, která pořádá každý rok v červnu festival přistěhovalců (Día del Immigrante).

V roce 2009 byla založena Kulturní asociace Čechů a Slováků v Departamentu Itapúa (Asociación Cultural de Checos y Eslovacos del Departamento Itapúa). Asociace pořádá oslavy českých svátků, zastřešuje taneční soubor a pořádá kulturní a společenské akce.