Historie

První krajané se do Brazílie dostali v 19.  století v souvislosti s modernizaci Brazílie a otevřením brazilských přístavů v roce 1808, dále ve 20. a 30. letech a především pak po roce 1850, kdy byl příchod přistěhovalců z Evropy podporován cílenou politikou brazilského císařství a později samostatné republiky.