Příběhy

Jan Antonín Baťa

Postavil v brazilské pustině několik měst.

Jan Nepomuk Kubíček z Třeboňska

Do Brazílie připlul na sklonku 20. let 19. století. Pravděpodobně tajně, neboť rakouské úřady vystěhovalectví nejen do Brazílie nepodporovaly. Později se usadil ve městě Serro ve státě Minas Gerias, kde pracoval jako truhlář. Nabyl značného majetku a oženil se s Teresou de Jesus Aguilar, jež mu povila tři syny.

Juscelino Kubitschek