Spolky

Na těchto stránkách pracujeme. 

 

STRÁNKA

Agrupácia protifašistických Čechoslovákov

Sdružení Československých antifašistů v Mexiku bylo založeno na konci 30. let v hlavním městě. Označení ve španělštině: Agrupación de los Checoslovacos antifascistas en México. Cílem bylo podporovat čs. odbojovou vládu v zahraničí a boj Československa za svobodu. Vedení: Arpád Weismann, Eugen Fischg … Pokračování textu Agrupácia protifašistických Čechoslovákov

Ahoj

Ahoj. Spolkový časopis v Chaco.1943

Časopis sportovního spolku Morava v Presidencia Roque Sáenz Peña v Chaco. Název: Ahoj. Věstník československého sport. klubu Morava. Název ve španělštině: Ahoj. Organo Oficial del Club Dep. Checoslovaco „Morava“. Periodicita: měsíčník, později nepravidelně. List vycházel v letech 1943–1945. Jazyk: č … Pokračování textu Ahoj

Argentina-současnost

Argentinský týdenník

Celý titul: Argentinský týdenník Čechoslováků v Latinské Americe. Podtitul ve španělštině: Organo defensor de los intereses checoslovacos en la América Latina. List vyšel poprvé v říjnu roku 1923. Počet vydání: 4 čísla. Vydavatelé: Latislav Sart, R. M. Schmutzer. Redakce: J. Jetmar, R. Petřek, J. Pu … Pokračování textu Argentinský týdenník

Beseda jihoamerických Čechů

Jedná se o jeden z prvních českých krajanských spolků v Buenos Aires. Název: Národní beseda jihoamerických Čechů. Byl založen v roce 1906. Fungoval krátce. Transformoval se v roce 1908 do spolku Českoslovanský klub v Buenos Aires. Zdroj: „K historii prvních spolků českých a slovenských přistěhovalců … Pokračování textu Beseda jihoamerických Čechů

Bílé Zlato – Oro blanco

Spolkový oběžník Bílé zlato byl založen v roce 2005 v Presidencia Roque Sáenz Peña v provincii Chaco. Španělský název: Oro Blanco. Vydávatel: spolek Československá kulturní, sociální a sportovní jednota (šp. Unión Checoslovaca, cultural, social y deportiva). Redakce: výbor spolku. Periodicita: čtvrt … Pokračování textu Bílé Zlato – Oro blanco

Čechobrazilián

Krajanský časopis založený v říjnu 1957 v San Paolu. Redaktor a vydavatel: A. Jablonský. Vycházel do 60. let 20. století. Do roku 1960 vyšlo ca 20 čísel. Po roce 1960 vycházel 1x až 2x ročně.

Čechoslováci v Peru

  Spolek  Čechoslováků v Peru se začal organizovat v roce 1939  v Limě.  Vydával spolkový oběžník  Čechoslovák v Peru.

Čechoslovák v Peru

Spolkový oběžník začal vydávat v říjnu 1939 spolek  Čechoslováků v Peru. Psán v češtině. Jedno číslo je uloženo v knihovně Náprstkova muzea v Praze.

Československá frakce komunistické strany v Argentině

Čeští a slovenští krajané vytvořili na konci 20 let. 20. století českou a slovenskou pobočku v rámci argentinské komunistické strany v Buenos Aires. Nazývali se Jazyková sekce česko-slovenská komunistické strany, Orgán čsl. komunistické strany v Argentině, později Československá frakcia strany komun … Pokračování textu Československá frakce komunistické strany v Argentině

Československá matice školská v Argentině

Tato školská organizace byla založena v roce 1936 z podnětu vyslance dr. Františka Kadeřábka, a to na podporu československého školství v Argentině. Fungovala v letech 1936–1950. Sdružovala 12 doplňovacích škol v Argentině, Paraguayi a Uruguayi. Koordinovala práci ca 20 českých a slovenských učitelů … Pokračování textu Československá matice školská v Argentině

Československá obchodní komora

Tato obchodní organizace byla založena v roce 1935. Měla 28 členů z řad československých firem a zástupců čsl. průmyslu působících v Jižní Americe. Vydávala oběžníky, v nichž informovala argentinské obchodní kruhy o čsl.- argentinském obchodu a exportu z Československa. Předseda: ing. Richard Lehký … Pokračování textu Československá obchodní komora

Československá unie

Československá unie - Buenos Aires

Tento spolek zabývající se zprostředkováváním práce čsl. vystěhovalcům byl založen v roce 1930 v Buenos Aires, a to jako konkurenční spolek Svazu čsl. spolků. Celý název spolku: Československá unie, svépomocné a kulturní sdružení předplatitelů časopisu „Jihoamerický svět“, od dubna 1931 p ouze Česko … Pokračování textu Československá unie

Československé katolické sdružení

Spolek byl založen v roce 1935 v Buenos Aires, a to u příležitosti konání Mezinárodního eucharistického sjezdu (1934),  kterého se účastnila i delegace biskupů z Československa. Španělský název: Asociación Católica Checoslovaca. Sídlo spolku: Junin 1067, Buenos Aires. Jednalo se patrně o jediné nábo … Pokračování textu Československé katolické sdružení

Československé komité „S“

Československé komité „S“ pro pomoc S.S.S.R a jeho spojencům fungovalo za druhé světové války v Buenos Aires.  Neformální organizace se zaměřovala na pořádání sbírek pro válkou postiženého Ruska. Výbor: Alois Slanečka (předseda), Smolan (pokladník), Václav Šmíd (tajemník). Informace o aktivitách kom … Pokračování textu Československé komité „S“

Československé národní sdružení – Buenos Aires

Spolek byl založen zástupci Sokola a Čsl. Klubu v roce 1917 v Buenos Aires jakožto pobočka chicagského ČNS. Španělský název: Allianza Nacional de los Países Checos. Sdružení vytvořilo první celoargentinskou krajanskou instituci s členskou základnou o 430 členech a s  více jak 1 500 přidruženými člen … Pokračování textu Československé národní sdružení – Buenos Aires

Československé národní sdružení – Córdoba

Spolek byl založen v roce 1917 V Córdobě, a to jako pobočka Československého národního sdružení  pro Jižní Ameriku. Vznikl na základě českého spolku Pan Eslava, který fungoval v Córdobě před tím. Počet členů: 30. Zakladatelé: Štěpán Valchar, dr. Karel Marek. V roce 1923 se spolek transformoval do no … Pokračování textu Československé národní sdružení – Córdoba

Československé národní sdružení – Sáenz Peña

Spolek byl založen dne 10. 6. 1917 jako pobočka Československého národního ndružení v Presidencia Roque Sáenz Peña v provincii Chaco průkopníky a prvními osadníky Chaca (mj. Jan Novotný, Jan Osyčka). Věnoval  se otázkám povahy zejména hospodářské, po příchodu dalších kolonistů ve 20. letech 20. stol … Pokračování textu Československé národní sdružení – Sáenz Peña

Československé pomocné komité

Organizace Československé pomocné komité při argentinském Červeném kříži byla založena v roce 1939 v Buenos Aires vyslancem dr. Františkem Kadeřábkem a fungovala do konce druhé světové války. Španělský název: Comité checoslovaco Auxiliar de la Cruz Roja Argentina. Úkolem organizace byla podpora okup … Pokračování textu Československé pomocné komité

Československé sdružení – Avellaneda

Spolek byl založen v roce 1933. Španělský název: Alianza Checoslovaca. (Později byl spolek přejmenován na Asociación Checoslovaca „Avellaneda“.) Spolek sdružoval české krajany z jižního předměstí Buenos Aires. Organizoval krajanská setkání, zábavy,  divadelní představení a sokolská cvičení. Členové … Pokračování textu Československé sdružení – Avellaneda