LaMigrace

Portál o vystěhovalectví do zemí Latinské Ameriky

Archiv

Sokol (Sao Paulo)

 • Tělovýchovná jednota Sokol v Sao Paulo byla založena v roce  1924.

Čechobrazilián

 • Krajanský časopis založený v říjnu 1957 v San Paolu.
 • Redaktor a vydavatel: A. Jablonský.
 • Vycházel do 60. let 20. století.
 • Do roku 1960 vyšlo ca 20 čísel. Po roce 1960 vycházel 1x až 2x ročně.

Ozvěny

 • Exilový časopis Čechoslováků v Brazílii byl založen v lednu 1956.
 • Vydavatel a redaktor: A. Jablonský.
 • Vyšlo 20 čísel.
 • Časopis zanikl v roce 1960.
 • Částešně ho nahradil časopis Západoslavia.

Západoslavia

 • Exilový časopis vydávaný v Sao Paulo v Brazílii.
 • Vydavatel a redator: A. Jablonský
 • Časopis se v tiráži označuje za bulletin československých federalistů.
 • Časopis vycházel nepravidelně v letech 1959 až 1965 (?).
 • Navazoval na časopis Ozvěny a Čechobrazilián.
 • Texty vychází v češtině, polštině a portugalštině, nepravidelně i v lužické srbštině.
 • Rubriky: Náš názor,  Ozvěna tisku a knih, Z domova, Čechoslováci v Brazílii, Západoslovanský slovníček,  Přispěvatelé do tiskového fondu, Došlé knihy a periodické publikace, Inzerce, Dopisy, Zprávy spolku Uniao Recreativa e Cultural Tchecoslovaco Brazileira (San Paulo);
 • Vybrané exempláře jsou přístupné v knihovně Náprstkově muzea v Praze.

 

Československý spolek

 • Spolek fungoval krátce od roku 1926 k.v Colonia Curany Linha Timbá.
 • Předsednictvo: Venceslao Němeček, J. Hanuš, V. Jeřábek, V. Juška,  P. Menčík.

zdroj: Jihoameričan, 6. 1. 1927, s. 5.

Slavia

 •  Vzdělávací a podpůrný spolek Slavia (portugalsky: União Educacional e de Apoio Slavia) byl založen v roce 1893 v São Paulo.
 • Jedná se o nejstarší český spolek v Jižní Americe.
 • Sídla spolku: Correa Dias 17,  Vila Mariana; od 1942 vlastní spolková budova v ulici v Dr. Rodrigo de Barros 149, Luz.
 • Spolek organizoval společenské a kulturní  aktivity a divadelní představení.
 • V rámci spolku působil Sokol.
 • V roce 1957 byl spolek přejmenován na Československo-brazilský kulturní spolek (União Recreativa e Cultural Tchecoslovaca).