Bibliografie

Český vědecký zájem o Mexiko se od 80. let 20. století profiluje jednak na poli historiografie – česko-mexických vztahů (viz ročníky a supplementa ročenky Ibero-Americana Pragensia, zvláště pak Opatrný, J. /ed./, 2010: Las relaciones checo mexicanas. 27a, Suplementum Ibero-Americana Pragensia. Praha, Karolinum, dále pak S. Binková a O. Kašpar), jednak ve studiu předkolumbovských kultur (viz práce M. Křížové, P. Štěpánka, K. Klápšťové, Č. Krátkého).

V posledních letech je patrný i zájem o analýzu politické profilace Mexika (viz nedávné publikace P. Měšťánkové a K. Kozáka) a pozornost se rovněž zaměřuje na současnou perspektivu indiánských populací (viz práce P. Máchy). Rozsah odborného zájmu o Mexiko dokládá katalog Národní knihovny, který registruje přes 200 publikací vydaných v češtině. Značný zájem je rovněž věnován mexické literatuře (nativní literatura: F. Vrhel a O. Kašpar; koloniální literatura: S. Binková a A. Berendová; moderní literatura: A. Housková). Rovněž stěžejní díla mexické literatury byla přeložena do češtiny (přehled překladů zpracovaný M. Uličným ve výše citovaném sborníku).

Zajímavé jsou také reportáže levicově orientovaného publicisty E. E. Kische, který ve 40. letech 20. století žil v Mexiku. Kisch je autorem reportáží, které mapují česko-mexické vztahy s názvem Objevy v Mexiku. Vztahům mezi oběma zeměmi se věnuje i v poválečném fejetonu „Čechy a Mexiko“.


Zdroj: Citováno z předmluvy publikace „Mexiko 200 – let nezávislosti“ Hingarová, V. & S. Květinová (2010).

VYBERTE PODLE TYPU:

„Apuntes sobre los orígenes dl comercio vidriero entre Bohemia y México (1787-1839)“

Baďura, B. "Apuntes sobre los orígenes dl comercio vidriero entre Bohemia y México (1787-1839)". In: Historica 9. Praha: Nakladatelství ČSAV 1964.

„Čeští dobrovolníci v mexické válce 1864-1867“

Sinkula, P. "Čeští dobrovolníci v mexické válce 1864-1867". In: Sborník Nárdního muzea v Praze, řada A - Historie, sv. 25. Praha, 1971.

„Diplomatický cestopis Vlastimila Kybala (Mexiko 1935/1936)“

Barteček, I. "Diplomatický cestopis Vlastimila Kybala (Mexiko 1935/1936)". In: Acta Universitatis Palackanae Olomucensis - Historica 27/1996. Olomouc: UP, 1998.

„Dominik Bilimek. Un capítulo desconocido de las relaciones culturales checo-mexicanas“

Jurok J. "Dominik Bilimek. Un capítulo desconocido de las relaciones culturales checo-mexicanas". IAP 23. Praha: UK, 1989.

„Dr. František Kaska a faleristický Materiál z jeho pozůstalosti“

Svoboda, Z. "Dr. František Kaska a faleristický Materiál z jeho pozůstalosti". in: Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie, sv. 25. Praha, 1971.

„El desarollo político-histórico de las relaciones mexicano-checoslovacas 1924-1935“

Sevilla Martínez, S. G. "El desarollo político-histórico de las relaciones mexicano-checoslovacas 1924-1935". IAP 20. Praha: UK, 1986.

„El interés nacional en la política exterior mexicana en relación al Pacto de Munich (una etapa de las relaciones mexicano-checoslovacas)“

Sevilla Martínez, S. G. "El interés nacional en la política exterior mexicana en relación al Pacto de Munich (una etapa de las relaciones mexicano-checoslovacas)". IAP 22. Praha: UK, 1988.

„La experiencia lingüística de los checos en el México“

Hingarová, Vendula. "La experiencia lingüística de los checos en el México". In: Ibero-Americana Pragensis; Supplementum 17/2006 Praha, Karolinum, s. 175–185.

„Las actividades del embajador Checoslovaco Dr. Vlastimil Kybal en México 1935-1938“

Jiránek, T.  "Las actividades del embajador Checoslovaco Dr. Vlastimil Kybal en México 1935-1938". IAP 27. Praha: UK, 1993.

„Prameny a problémy dějin československo-mexických dějin“

Polišenský, J., Román E. R. "Prameny a problémy dějin československo-mexických dějin". In: Československý časopis historický 6/1964. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1964.

Časopis El Checoslovaco en México v letech 1942 – 1945.

Trojanová, Markéta. Časopis El Checoslovaco en México v letech 1942 - 1945. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií, 2011.

Československý antifašistický exil německého jazyka v Mexiku

Barteček, I. 1999. Československý antifašistický exil německého jazyka v Mexiku. Ostrava, Repronis.

Čeští dobrovolníci v mexické válce 1864-1867

Sinkula, P. 1971. Čeští dobrovolníci v mexické válce 1864-1867. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, sv. 25, Praha. Národní muzeum

Hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Mexikem a jejich perspektiva s přihlédnutím k interkulturálním odlišnostem

Šulcová, R. Hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Mexikem a jejich perspektiva s přihlédnutím k interkulturálním odlišnostem. Diplomová práce.  FMV VŠE. Praha, 2001.

Hospodářský vývoj Mexika a Rakousko

Daneš, Jiří Viktor. Hospodářský vývoj Mexika a Rakousko. Praha: nakl. vl., 1908. 28 s.

Naše práce v Mexiku a ve Střední Americe 1935-1938

Kybal, V. Naše práce v Mexiku a ve Střední Americe 1935-1938. México 1939.

Objevy v Mexiku

Kisch, Egon Erwin. Objevy v Mexiku. Praha: Družstevní práce, 1950. 212, [3] s. Orbis pictus; Sv. 28.

Tradice a současnost česko-mexických vztahů

Jakubec, Filip. 2004. Tradice a současnost česko-mexických vztahů. Diplomová práce. Fak. Mez. vztahů VŠE, Praha.

Zuřivý reportér a poslední reportáže

Kisc, Egon Erwin. Zuřivý reportér a poslední reportáže. Překlad Jarmila Haasová-Nečasová. 1. autoriz. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1955. 269 s. Sebrané spisy E.E. Kische; sv. 8.