Časopisy

Ve 40. letech přicházejí do Mexika levicoví intelektuálové, kteří se zapojují do antifašistického exilu německy píšících intelektuálů a  vydávají list s názvem El Checoslovaco en México.

STRÁNKA

El Checoslovaco en México

Noviny vycházely v letech 1942-1945 v hlavním města Mexika. Jednalo se o levicově orientovaný antifašistický list, který vydávala Československo-mexické sdružení. Editor: ing. Jorge Reich. Byly psány ve španělštině a vycházely jednou za měsíc.  Autoři článků: ing.Juraj Reich, Dr. Karel Wendl, Franti … Pokračování textu El Checoslovaco en México