Spolky

Na konci třicátých letech vznikla na  území Mexika první krajanská organizace sdružující krajany českého a slovenského původu, jež nesla název Československo-mexické sdružení (Asociación Checoslovaca Mexicana). Cílem asociace bylo válečné zpravodajství o válkou okupovaném Československu. Vydávala protifašistický levicový časopis El Checoslovaco en México. Předsedou asociace byl mj. MUDr. Oscar Leo Stern.  Organizace fungovala do roku 1948, kdy se vlivem politických událostí v ČSSR rozpadla.

Po roce 1950 vznikla  Česko-mexická asociace (Asociación Checo-Mexicana), kterou mnoho let vedla Mexičanka Rosa Vargas. Asociace byla podporována velvyslanectvím. Činnost ukončila po v roce 1989.

V současnosti sdružuje Čechy a Slováky a jejich potomky žijící na území Mexika Asociace Tomáše Garrigue Masaryka (Asociación de Tomáš Garrigue Masaryk), jež má v současnosti na 150 členů a jež vznikla v roce 1991. Cílem Asociace je sdružovat české a slovenské krajany, jejich potomky a podporovat kulturu obou zemí. Do čela prvního výboru byl zvolen poúnorový emigrant Alexander Schoor.

V roce 2002 vznikla další organizace sdružující krajany českého a slovenského původu, a to v Saltillu pod vedením honorárního konzula ČR Radka Tichavského.

SOUPIS KRAJANSKÝCH SPOLKŮ V MEXIKU, VČ. HISTORIE A FOTOGRAFIÍ.

STRÁNKA

Agrupácia protifašistických Čechoslovákov

Sdružení Československých antifašistů v Mexiku bylo založeno na konci 30. let v hlavním městě. Označení ve španělštině: Agrupación de los Checoslovacos antifascistas en México. Cílem bylo podporovat čs. odbojovou vládu v zahraničí a boj Československa za svobodu. Vedení: Arpád Weismann, Eugen Fischg … Pokračování textu Agrupácia protifašistických Čechoslovákov

Československo-mexické sdružení

Československo-mexické sdružení (Asociación Checoslovaca Mexicana)  bylo založena  v roce 1934. Cílem sdružení bylo informovat o situaci ve válečném Československu a podporovat profašistický exil v Mexiku. Pořádalo kulturní akce, oslavy výročí Československa a československo-polská setkání. Organizo … Pokračování textu Československo-mexické sdružení

 

MB, VH