Historie

Česká přítomnost na území Mexika sahá rovněž do 16. století. Jmenujme například Juana Andrése či Miguela Alemána. V 17. a 18. století připlouvali do Mexika zejména příslušníci jezuitského řádu a v 19. století se naši krajané dostali do této vzdálené země nejčastěji v roli badatelů a cestovatelů či muzikantů, kteří doprovázeli Maxmiliána Habsburského, jenž se stal nakrátko mexickým císařem (1864-1867).