Archiv štítku: B. Aires-provincie

Slovenský spolok „Štefánik“ – Berisso

 • Slovenský spolek „Štefánik“ byl založen v roce 1933 v Berisso v provincii Buenos Aires.
 • Spolek se oddělil od Československého národního sdružení v Berissu.
 • Spolek pořádal krajanská setkání, zábavy a divadelní představení.
 • Zřídil slovenskou doplňovací školu v Berisso.
 • Sídlo spolku: Concordia 125, Berisso.
 • Předsednictvo: Anton Hrašňa, Josef Pobjecký, Bartolomej Klena, Ján Brezovský, Ludvík Hladký, Josef Blažko, Rudolf Líška.

Sokol – Piñeyro Avellaneda

 • Pobočka tělocvičné jednoty Sokol – Piñeyro byla založena na předměstí v Buenos Aires v roce 1926.
 • Organizovala sokolská cvičení a veřejné vystoupení.

Československé sjednocení

 • Federace československých spolků se profilovala jako odbojová organizace krajanské komunity v Argentině v letech 1939-1945.
 • Založena z podnětu Sokola po okupaci Československa v roce 1939 v Buenos Aires.
 • Sjednotila většinu československých spolků a krajanů v Argentině a v okolních zemí s cílem pomáhat okupovanému Československu.
 • Byla založena na odbojovém programu Čsl. Národní Rady v Chicago.
 • Federace sdružovala více jak 20 českých a slovenských spolků.
 • Španělský název: Unión Checoslovaca de la Argentina.
 • Sídlo: San Juan 782, Buenos Aires.
 • Sjednocení organizoval kampaně, společenské a kulturní akce na podporu okupovaného Československa
 • Vydával odbojový časopis Sjednocení, který přinášel v češtině a španělštině zprávy o poměrech ve vlasti a o reakci na okupaci Československa ve světě.
 • Organizoval krajanské rozhlasové vysílání „Vzpomínky z mé vlasti“ v Buenos Aires.
 • V roce 1940 z federace odešla část levicově orientovaných spolků.
 • Činnost federace byla ukončena po 2. světové  válce.

 

 

Československý podpůrný spolek – Berisso

 • Spolek byl založen v roce 1926 na předměstí Buenos Aires.
 • Sdružoval české a slovenské vystěhovalce z městečka Berisso, kde se usadila poměrně velká skupina dělníků a řemeslníků pocházejících z Československa, kteří pracovali ve zdejších továrnách.
 • Zakladatelé: Petr Pošta a J. Paulik.
 • Spolek fungoval do 50. let 20. století.

Slávia – Temperley

 • Spolek byl založen v roce 1941  na předměstí Buenos Aires.
 • Španělský název: Club Cultural y Deportivo Checoslovaco „Temperley“.
 • Spolek sdružoval české vystěhovalce z předměstí Temperley.
 • Organizoval krajanská setkání, národní oslavy, divadelní představení a sportovní utkání.
 • Ve 40. letech 20. století ve spolku sídlila i Československá doplňovací škola, ve které působili českoslovenští vyslaní učitelé (mj. Oldřich Bartoš, který jako se jako jediný vyslaný učitel nevrátil po převratu do komunistického Československa).
 • Sídlo: Pasco 1229, Temperley, provincie Buenos Aires.
 • Spolková činnost zanikla na konci 90. let 20. století.
 • Spolková budova byla prodána v roce 2002 a dnes je v ní provozován autoservis.
 • Spolkové pozvánky.

Komenský – Villa Devoto

 • Spolek byl založen 12. 8. 1928 v Buenos Aires pro potřeby československé školy ve Villa Devoto. Hlavním cílem spolku tedy bylo zřízení české školy.
 • Španělský název: Asociación educacionista Checoslovaca.
 • Zakladatelé: M. Kozák, V. Hajda, Myslík, Jan Purkrábek.
 • Zpočátku organizoval nedělní školu pod vedením učitele Jana Purkrábka a M. Hajdy.
 • Od poloviny 30. let 20- století zde byla zřízena československá doplňovací škola, ve které působili učitelé vyslaní z Československa.
 • Organizoval divadelní představení a krajanské zábavy.
 • V 50. letech byl spolek přejmenován na Československý Kulturní spolek ve Villa Devoto (šp. La Sociedad Cultural Checoslovaca de  Villa Devoto).
 • Sídlo spolku: Av. Tres Cruces 3547, Buenos Aires. (Od roku 1932 vlastní spolek budovu v ulici  Simbrón 4359.)
 • Činnost ukončil v 70. letech.
 • Spolkovou budovu převzalo město Buenos Aires, budova v ulici Simbrón stojí opuštěná dodnes.
 • Spolkové pozvánky.

Sokol – La Plata

 • Tato tělovýchovná jednota Sokol byla založena v městě La Plata (nedaleko hlavního města) ve 30. letech 20. století.
 • Španělský název: Unión Gimnástica Sokol Checoslovaco.
 • Organizovala sokolská cvičení.
 • Fungovala krátce.

Sokol – Villa Dominico

 • Tato tělovýchovná jednota byla založena na předměstí Buenos Aires jako pobočka zdejšího Sokola v roce 1926.
 • Španělský název: Unión gimnástica „Sokol“ en Villa Dominico.
 • Organizovala pravidelná cvičení, veřejné vystoupení, přednášky, divadelní představení, oslavy národních svátků a krajanské zábavy.
 • Členové si svépomocí postavili vlastní budovu s tělocvičnou.
 • Sídlo: Patagones 562, Villa Dominico, provincie Buenos Aires.
 • V 80. letech 20. století se v rámci Sokola etabloval Folklorní taneční soubor Conjunto de Danzas checoslovacas „SOKOL“, který se později osamostatnil.
 • Sokol Villa Dominico funguje dodnes, byť pouze jako sportovní klub.

Československé sdružení – Avellaneda

 • Spolek byl založen v roce 1933.
 • Španělský název: Alianza Checoslovaca. (Později byl spolek přejmenován na Asociación Checoslovaca „Avellaneda“.)
 • Spolek sdružoval české krajany z jižního předměstí Buenos Aires.
 • Organizoval krajanská setkání, zábavy,  divadelní představení a sokolská cvičení.
 • Členové si svépomocí postavili vlastní spolkovou budovu s jevištěm, tělocvičnou, knihovnou a školní třídou.
 • V rámci spolku fungovala v letech 1936–1948 Československá doplňovací škola „T. G. M“, ve které působili vyslaní učitelé z Československa.
 • Spolek vykazoval činnost do konce osmdesátých let 20. století.
 • Zchátralou spolkovou budovu převzal současný Český dům,  zrenovoval ji a od roku 2011 ji používá jako své sídlo.
 • Sídlo:  Choele Choel 52, Valentin Alsina, Avellaneda, provincie Buenos Aires.

Více informací: Brožura k 10. tému a 25. letému výročí spolku