Archiv štítku: . slovenské časopisy .

Slovenská mládež

 • Slovensky psaný časopis Slovenská mládež byl založený v březnu v roce 1949  v Buenos Aires.
 • Časopis Ústredia slovenskej mládeže v zahraničí.
 • Hlavní redaktor: A. Macek.
 • List  vycházel necelé dva roky. Je doloženo 12 čísel.

Exempláře jsou uložené v knihovně Collegium Carolinum v Mnichově.

Knihovna Colegium Carolinum v Mnichově poskytla souhlas se zveřejněním tohoto čísla.

Slovenská katolícká informačná služba

 • Slovensky psaný zpravodaj vycházel původně v Římě a od jara 1947 v Buenos Aires.
 • Byl orgánem Slovenského Akčního výboru.
 • Vycházel litograficky ve slovenštině, němčině a francouzštině.
 • Bulletin vycházel do roku 1954 a poté v letech 1961-1963 ( v osmnácti číslech).
 • Vydavatel a redaktor: A. Grebert.
 • Časopis není doložen v žádné  veřejné knihovně na Slovensku ani v Argentině.

!! V případě, že máte časopis ve svém archivu, pošlete nám kopii a my ji zveřejníme na této stránce. Děkujeme!!!


 

Slovenská informačná služba

 • Politický zpravodaj informoval o politických záležitostech Slováků usilující o nezávislost Slovenska.
 • Vydával ho Slovenský akční výbor.
 • Byl založený po roce 1946 v Římě, od roku 1947 přesídlil i s  vydavately do Buenos Aires, kde vycházel do roku 1953.
 • Byl psán ve španělštině i slovenštině. Existovala i jeho verze v angličtině a francouzštině.

Pokračování textu Slovenská informačná služba

Mladosť

 • Titul: Mladosť : časopis pre poučenie a zábavu.
 • Slovensky psaný časopis byl založený v květnu roku 1949 v Buenos Aires jako jeden z prvních literárních exilový časopis slovenského poválečného exilu.
 • Tento cyklostylovaný měsíčník seznamoval s literárními texty slovenských literátů v exilu.
 • Zakladatel: Ján Dafčík.
 • Redaktor: Vlado Dafčík.
 • Periodicita:  měsíčník, vycházel obvykle jako dvojčíslo. Vyšly čtyři celkem ročníky.
 • List vycházel  do roku 1952.
 • Pod stejným názvem – Mladosť – fungovala i knižní edice, ve které vycházela díla slovenských literátů usazených v Buenos Aires. Jednalo se o první slovenskou knižní edici v Jižní Americe.

Téměř kompletní sbírka časopisu Mladosť je uložena v archivu Výzkumného centra dějin vystěhovalectví  při Minnesotské univerzitě v USA / Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota.

Mladost-June1949-No2 (Archiv IHRCA, University of Minnesota).

Ve Střední Evropě je jeden exemplář časopisu uložen v Archivu Matice Slovenské a druhý ve Slovenské národní knihovně v Martine na Slovensku.

Originál periodika  „Mladosť“ č. 2 je uložen v Archivu Matice Slovenské v Martine ( Fond: Jozef Cíger Hronským, sg. C/367).  Matice Slovenská poskytla souhlas se zveřejněním skenu.

 

 

Juhoamerický Slovák

 • Název ve španělštině: El Eslovaco de América del Sur.
 • Vycházel v letech 1950–1955 v Buenos Aires.  V roce 1959 vyšlo jedno jubilejní číslo.
 • List byl orientovaný na slovenský politický exil a krajanskou komunitu v Buenos Aires. Přinášel zpravodajství o Slovácích ve světě a doma.
 • Redaktoři: Dr. A. Grébert,  Pavol Hudzovič.
 • Vydával ho Slovenský kulturní spolek.

Knihovna Collegium Carolinum Mnichově uchovává kompletní sbírku všech ročníků. Jednotlivé exempláře jsou uloženy v Národní knihovně v Buenos Aires a v knihovně Náprstkova muzea v Praze.

Originál Juhoamerického Slováka, č. 2 je uložen v Národním muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur – knihovna.

Originál Juhoamerického Slováka, č. 6 je uložen v Knihovně Collegium Carolinum v Mnichově.

Slovenský Ĺud (Pueblo Eslovaco)

 • List byl založen v roce 1929 Slovenským robotnickým spolkom v Buenos Aires.
 • Jediný slovenský krajanský list v Argentině v první polovině 20. století.
 • Vycházel v letech 1929-1948.
 • Vydavatel: Slovenský spolok v Buenos Aires.
 • Redakce: Daniel Bučenec, Roman Bzala, Jan Kolenička, Stena Kopaj, Pavel Kolec, Juraj Hromada, Anton Hrubý (1929-39).
 • Periodicita: týdeník, později čtrnáctideník a měsíčník.
 • Podtitul: Jediný slovenský časopis v Južnej Amerike. Organo Obrero Eslovaco en Sud America.
 • Jazyk: slovenština.
 • Exempláře uloženy v knihovně Náprstkova muzea v Praze, v Národní knihovně v Buenos Aires, v Krajanském muzeu v Martine (Slovensko).

Skeny novin pocházejí z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur – knihovny.