Archiv štítku: . slovenské časopisy .

Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole

 • Zpravodaj „Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole“ vycházel v
  Buenos Aires v roce 1971.
 • Informoval o aktivitách slovenského exilu, který bojoval za osamostatnění Slovenska ve svobodném světě.
 • Cyklostylovaný list vycházel krátce.
 • Jazyk: slovenština.

Jeden exemplář je uchován v Literárním archivu SNK v Martine, Slovensko.

Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole

Slovenské Zvesti

 • Bulletin „Slovenské Zvesti“ byl založen v roce 1956 v Buenos Aires jako tiskový orgán Slovenského Osvobozovacího Výboru.
 • Celý titul: „Slovenské Zvesti Reprezentácie SOV-U v Argentíne“.
 • Navazoval na list Slovenské Zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike.
 • Vycházel v letech 1956 – 1959.
 • Celkem vyšlo 35 čísel.
 • Psán slovensky.
 • Referoval o politických aktivitách SOVu v Argentině a v Evropě, dále o slovenském exilu a o exilové komunitě v Buenos Aires.

Pokračování textu Slovenské Zvesti

Slovenská rodina v Argentině

 •  Zpravodaj byl vydávaný v 50. a 60. letech Slovenským katolickým spolkem v Buenos Aires.
 • Prvním redaktorem byl Anton Bugan, druhým pak Štefan Hnilecký.
 • List vycházel cyklostylem v letech 1953-1956 a tiskem v letech 1963-1967.
 • List referoval o katolické doktrině a informoval o činnosti slovenských katolických kněžích v Argentině.
 • List podporoval slovenský exil v zahraničí a myšlenku samostatného Slovenska.
 • Exempláře listu jsou dosud nezvěstné.

Naša zem

 • Slovensky psané noviny „Naša zem“ byly založené v roce 1948 v Buenos Aires.
 • Španělský titul: Nuestra Tierra.
 • Podtitul: Rolníkova Spokojenosť – Požehnáním národa.
 • List byl orgánem Slovenské Rolnické strany v Argentině.
 • Hlásil k myšlenkám samostatného Slovenska, podporoval vládní režim v Argentině a přinášel zprávy ze slovenského exilu ve světě a z Československa.
 • Vycházel do roku 1952.
 • Vydavatel a redaktor: P. Krchňák.

Exempláře z let 1951-1952  jsou uložené v knihovně Colegium Carolinum v Mnichově.

Knihovna Colegium Carolinum v Mnichově poskytla souhlas se zveřejněním listu „Naša Zem“, č. 5 z roku 1951.

Zrkadlo

 • Slovensky psaný časopis byl založený v 50. letech v Buenos Aires.
 • O jeho existenci se ví z dobové literatury, není doložen fyzicky.

V případě, že máte k dispozici exempláře či znáte více informací, kontaktujte nás.

Zápisník Slovenskej národnej rady v zahraničí

 • Titul: Zápisník Slovenskej Národnej Rady v Zahraničí, Odbor v Argentíne.
 • Slovensky psaný zpravodaj vycházel v letech 1957-1958 v Buenos Aires.
 • Periodicita: čtvrtletně.
 • Redakce: Dr. Marian Dafčík.
 • Vznikl jako informační platforma po Kongresu Slovenské ligy v Americe  v Clevelande a cílem informovat o činnosti Slovenský národní rady v zahraničí a přinášet zprávy ze slovenského života ve světě.

Periodikum je uloženo v knihovně Carolinum Carolinum v Mnichově, v Archivu Matice Slovenské, jakož i v Krajanském muzeu v Martine na Slovensku.

Originál Zápisníku je uložen v Archivu Matice Slovenské v Martine (Slovensko) ve fondu: Jozef Cíger Hronský, sig: C/379. Archiv souhlasil se zveřejněním prvního čísla Zápisníku z roku 1956.

Originál Zápisníku z roku 1957 je uložen v Knihovně Carolinum Carolinum v Mnichově, která souhlasila s jeho zveřejněním. List je uložen ve fondu Pekelský.

 

 

Výběr z katolíckej svetovej tlače

 • Slovensky psaný zpravodaj byl založený v roce 1950 v Buenos Aires.Vyber z katolíckej svetovej tlače
 • Přetiskoval novinové zprávy o činnosti slovenské katolické církve v exilu a na Slovensku.
 • Vydával ho Slovenský katolický spolok v Buenos Aires.
 • Redaktor: Peter Valent.
 • Zpravodaj vycházel v letech 1950-1951.
 • Jediné doložené exempláře uchovává archiv Minnesotské univerzity v USA.
   

Číslo z roku 1950 poskytlo s laskavým souhlasem Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota / Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota.

 


 

Vyber1950-March-No4

Slovenské Zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike

 • Slovenský zpravodaj Slovenské Zvesti byl založený v listopadu 1947 v Buenos Aires.
 • Titul: Slovenské zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike.
 • List vydával Slovenský akční výbor  /SOV/ bojující za právo Slováků na samostatný stát.
 • Zakladatel a redaktor: Rudolf Dilong, OFM.
 • Vycházel dvakrát do měsíce  do roku 1948.
 • Vyšlo cca. 14 čísel.
 • Psán slovensky, část úvodníků ve španělštině.

Jediný doložený exemplář byl na lezen v Archivu Ministerstva zahraničí  v Buenos Aires v Argentině.

Sken listu poskytl  Archiv Ministerstva zahraničí v Buenos Aires, který rovněž  souhlasí s jeho zveřejněním.

Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Buenos Aires, Argentina.

Slovenský život v Argentine

 • Časopis „Slovenský život v Argentině“ je nejdéle vycházející periodikum ve slovenském jazyce v Jižní Americe.
 • List byl založený v roce 1976 v Buenos Aires.
 • Celý titul: Slovenský život v Argentíne: tlačový orgán Slovenského kultúrneho spolku.
 • Španělské označení časopisu „La vida de los Eslovacos en Argentina“.
 • Jednalo se o exilový časopis slovenských poválečných exulantů, kteří  prosazovali myšlenku samostatného Slovenského státu.
 • Přinášel texty o životě na Slovensku, o slovenském exilu ve světě, přetiskoval novinové zprávy ze slovenských exilových listů. Referoval o aktivitách slovenské komunity v Argentině.
 • Od 80. let byla část slovenských textů překládána do španělštiny.
 • Časopis vycházel čtvrtletně, v nákladu ca 300 výtisků.
 • Cyklostylovaný, o rozměrech 23×19 cm, 32-40 stran.
 • List vycházel do roku 2003.
 • Redaktorka: Eva. J. Jankovičová.

Vybrané exempláře jsou dostupné: Slovenská národná knižnica v Martine a knihovna Libri Prohibiti v Praze.

Slovenská Republika

 • Slovensky psaný list Slovenská Republika byl založený v únoru v roce 1949 v Buenos Aires.
 • Vydával ho tiskový orgán Slovenského akčního výboru, organizace slovenských emigrantů, v jejích čele  stál Ferdinand Durčanský (býv. ministr zahraničí Slovenského státu), prof. Polakovič, Dr. A. Bugan, pplk, Lednický, Jan Plechatý, Alojz Macek, H. Bartek, R. Dilong, Ing. Igor Bazovský, Dr. S. Mečiar, S. Ondruška a Dr. Emil Žatko-Bor.
 • Jednalo se o politicky orientovaný časopis slovenského exilu v Argentině, který se ostře vymezoval proti komunismu a prosazoval samostatný Slovenský stát.
 • Periodicita: měsíčních, po roce 1954 nepravidelně.
 • Vycházel do roku 1957.  Celkem vyšlo 68 čísel.
 • Hlavní redaktor: Stanislav Mečiar.

Exempláře z let 1949-1954  jsou uložené v knihovně Collegium Carolinum v Mnichovně.

 

Knihovna Collegium Carolinum v Mnichovně poskytla souhlas se zveřejněním tohoto čísla.