Archiv autora: vlkovaff

Dělnické Sdružení v Córdobě

 • Odborčka Dělnické sdružení bylo založeno  v roce 1927 v Córdobě a bylo přidružené k  Dělnickému Sdružení v Buenos Aires.
 • Levicově orientovaný spolek organizoval pořádal vzdělávací setkání pro dělníky , dále krajanská setkání, zábavy a pomáhl krajanům s opatřením zaměstnání.
 • Předseda: Synek.
 • V roce 1927 měla 37 členů a 2 členky. Členové spolku byli   Češi i Slováci.

Informace o spolku: Dělnické listy, č. 29

“ Dělnické Sdružení nepočítejme jako za spolek v němž by jsme se sešli jendou neb dvakráte v měsíci ku společnému pobavení neb k případnému vyhodění z kopýtka, ale uvědomne si, že jako dělníci scházím se k poznání našeho třídního boje, aby jsme utužovali své síly, aby jsme jedne druhého poznali, doplňovali naše vědomosti, aby jsem jako rodina rozhodovali a dělili se splečně o práci… odměna bude radostné výsledny na poli třídní výchovy proletariátu , a to bude ta nejlepší odměna všem, kdož opětují se pro dělnickou věc, ja jeho svatá práva, za práva všech vykořistovaných, za práva dělníka na život a ne na živoření. Práci čest!.“ s. 6

Slovenské Zvesti

 • Bulletin „Slovenské Zvesti“ byl založen v roce 1956 v Buenos Aires jako tiskový orgán Slovenského Osvobozovacího Výboru.
 • Celý titul: „Slovenské Zvesti Reprezentácie SOV-U v Argentíne“.
 • Navazoval na list Slovenské Zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike.
 • Vycházel v letech 1956 – 1959.
 • Celkem vyšlo 35 čísel.
 • Psán slovensky.
 • Referoval o politických aktivitách SOVu v Argentině a v Evropě, dále o slovenském exilu a o exilové komunitě v Buenos Aires.

Pokračování textu Slovenské Zvesti

Rozhled

 • Český exilový list Rozhled (špan. Orientación) byl založen v roce 1950 v Buenos Aires.
 • Podtitul: Časopis české emigrace v Jižní Americe / Revista de la Emigración Checa en la América del Sud
 • Tento cyklostylovaný časopis vycházel jeden rok.
 • Periodicita: měsíčník, později nepravidelně.
 • Jazyk: češtině, úvodníky ve španělštině.
 • Zakladatelé a redaktoři: ing. Zemanová, W. Tichý.
 • Politicky angažovaný list se orientoval na a politiku Gen. Prchaly, vystupoval proti komunismu a podporoval Perónovu vládu.

V Knihovně Carolinum v Mnichově jsou doložené tři exempláře.

Skeny periodika Rozhled pochází z knihovny Colegium Carolinum, která svolila k jejich zveřejnění.

Slovenská rodina v Argentině

 •  Zpravodaj byl vydávaný v 50. a 60. letech Slovenským katolickým spolkem v Buenos Aires.
 • Prvním redaktorem byl Anton Bugan, druhým pak Štefan Hnilecký.
 • List vycházel cyklostylem v letech 1953-1956 a tiskem v letech 1963-1967.
 • List referoval o katolické doktrině a informoval o činnosti slovenských katolických kněžích v Argentině.
 • List podporoval slovenský exil v zahraničí a myšlenku samostatného Slovenska.
 • Exempláře listu jsou dosud nezvěstné.

Československo-mexické sdružení

 • Československo-mexické sdružení (Asociación Checoslovaca Mexicana)  bylo založena  v roce 1934.
 • Cílem sdružení bylo informovat o situaci ve válečném Československu a podporovat profašistický exil v Mexiku.
 • Pořádalo kulturní akce, oslavy výročí Československa a československo-polská setkání.
 • Organizovalo i finanční sbírky pro Čsl. červený kříž v Londýně.
 • Vydávalo politicko-kulturní časopis El Checoslovaco en México.
 • Sídlo: av. Michoacán 81.4, později Medellín 128, D.F.
 • Vedení: 1941: Karel Pospíšil,  ing. Juraj Reich, Václav Vrátný, inž. Teodor Swarz, Rudolf Sudek, 1942: Karel Pospíšil, prof. Josef Brumlík, Zdena Pospíšilová, J. Reich, 1943-5: Theo Schwarz, dr. Oscar Leo Stern , José Smutný, dr. Arpad Weissmann, Francisco Bergmann, Pablo Druckner, Lenka Reinarová de Fodor, dr. Francisco Roth, André Simone, Rodolfo Wurm,  dále pak Francisco Čejka, Emilio Rod, Jorge Popper, Dr. Alfredo Mandelik.
 • V roce 1942 založilo národohospodářskou sekci (sección económica) , které spolupracovala na přípravě poválečné rekonstrukci čsl. hospodářství (ing. Václav Skála, dr. Alfréd Mandelík, Jiří Popper).
 • lenové: Dr. Stern, Jiří Popper, p. Ellbogen, Wurm, Schon, sl. Horovicová, dr. Korálek, Josef Brumlík, ing. Hischmann, ing. Václav Skála, Arnošt Kohn, Josef Suchánek.
 • Sdružení ukončilo svou činnost po roce 1948.

vh

Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině

 • Zpravodaj „Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině“ byl  patrně jediným poválečným česky psaným exilovým časopisem v Argentině.
 • Cyklostylovaný list vycházel od února 1949 do roku 1950.
 • Založil ho a vedl býv. vyslanec dr. František Kadeřábek.
 • List přinášel politické zpravodajství z komunistického Československa a ze světa a informoval o aktivitách Rady Svobodného Československa v USA.
 • Je doloženo 16 čísel.

Exempláře jsou uložené v knihovně Libri Prohibiti v Praze a v Centru pro československá exilová studia v Olomouci.

Digitalizovaný exemplář pochází z knihovny Libri Prohibiti. Knihovna poskytla souhlas se zveřejněním na tomto portálu.

 

 

 

Slovenská evangelický sbor

 • Náboženská organizace slovenských evangelíků přišlých z Bulharska a Jugoslavie byla založena v roce 1935 v Bajo Hondo v provincii Chaco.
 • Slovenský název zněl „Slovenský ev. augsb. v. církevný zbor“, název ve španělštině: Congregación Evangélica Luterana Eslovaca.
 • Předsednictvo: Pablo Hruška, Jan Botík, Miguel Kováč.
 • Do sboru být v roce 1941 z USA vyslán slovenský pastor Štefan Daniel Kostelný, který ve sboru působil přes 50 let.

 


Literatura: Memorial del „Cincuenta Aniversario de la llegada del pastor-misionero Reverendo Esteban Daniel Kostelny,“ / Památník vydaného u příležitosti 50, výročia příchodu prvého misionará Štefana D. Kostelného, PRSP, 1991.

Morava – sportovní klub

 • Československý sportovní klub Morava byl založen 1. 5. 1940 v P. R. Sáenz Peňa v Chaco.
 • Španělský název: Club Deportivo Checoslovaco MORAVA.
 • Spolek organizoval sportovní, kulturní a zábavné podniky.
 • Postavil vlastní budovu se sportovními hřišti  v P.R.SP.
 • V roce 1944 měl 63 členů.
 • Předsednictvo (1944)_ Ladislav Derka, Cyril Příkazský, Josef Damborský, Jirka Svoboda, Bohumil Derka, Josef Pčola, Milan Kochol, Josef Jonáš, Susana Jonašová, Fernando Jeřábek, Josef Valenta, Chesa Gruceská.
 • V letech 1943-45 spolek vydával spolkový časopis Ahoj.
 • Organizovala ve 40. letech i kurzy češtiny pro mládež za vedení čs. učitele M. Brunclíka.
 • Sportovní klub Morava funguje dodnes a profiluje se jako ryze sportovní organizace.

Naša zem

 • Slovensky psané noviny „Naša zem“ byly založené v roce 1948 v Buenos Aires.
 • Španělský titul: Nuestra Tierra.
 • Podtitul: Rolníkova Spokojenosť – Požehnáním národa.
 • List byl orgánem Slovenské Rolnické strany v Argentině.
 • Hlásil k myšlenkám samostatného Slovenska, podporoval vládní režim v Argentině a přinášel zprávy ze slovenského exilu ve světě a z Československa.
 • Vycházel do roku 1952.
 • Vydavatel a redaktor: P. Krchňák.

Exempláře z let 1951-1952  jsou uložené v knihovně Colegium Carolinum v Mnichově.

Knihovna Colegium Carolinum v Mnichově poskytla souhlas se zveřejněním listu „Naša Zem“, č. 5 z roku 1951.