Archiv autora: vlkovaff

Naša zem

 • Slovensky psané noviny „Naša zem“ byly založené v roce 1948 v Buenos Aires.
 • Španělský titul: Nuestra Tierra.
 • Podtitul: Rolníkova Spokojenosť – Požehnáním národa.
 • List byl orgánem Slovenské Rolnické strany v Argentině.
 • Hlásil k myšlenkám samostatného Slovenska, podporoval vládní režim v Argentině a přinášel zprávy ze slovenského exilu ve světě a z Československa.
 • Vycházel do roku 1952.
 • Vydavatel a redaktor: P. Krchňák.

Exempláře z let 1951-1952  jsou uložené v knihovně Colegium Carolinum v Mnichově.

Knihovna Colegium Carolinum v Mnichově poskytla souhlas se zveřejněním listu „Naša Zem“, č. 5 z roku 1951.

Československý kulturní spolok „Štefánik“

 • Tento spolek byl založen ve 30. letech 20. století na předměstí Rosaria v Saladillo v provincii Santa Fe.
 • Sdružoval především slovenské krajany.
 • Organizoval krajanská setkání, oslavy národních svátků a divadelní představení.
 • Sídlo spolku: Viena 203, Saladillo, Rosario.
 • Představenstvo: 1946 – Jozef Valášek, František Zetík, Š. Mutiš.

Pěvecký a hudební sbor „Smetana“

 • Československý pěvecký a hudební sbor „Smetana“ byl založen v únoru roku 1935 v Buenos Aires hudebníkem a ředitelem hudební školy J. Michalem.
 • Sbor vystupoval  u příležitosti různých krajanských podniků několik let.
 • Představenstvo:  Josef Michal, Josef Nyklíček, Marka Urbanová, Fr. Jakubek.
 • Sídlo souboru: San Juan 782, Buenos Aires (v prostorách Sokola a Čsl. národního sdružení).

Slovenský spolok Štefánik – Sáenz Peña

 • Slovenský spolok Štefánik byl založen v Sáenz Peña v Chaco ve 30. letech 20. století.
 • Sdružoval slovenské usedlíky a krajany v okolí Chaca
 • Předsednictvo: 1935- Ján Botík, Štefan Kozár.

Slovenský spolok – Comodoro Rivadavia

 • Slovenský spolek  v Comodoro Rivadávia v provincii Chubut byl založen jako II. pobočka Slovenského spolku v Buenos Aires v roce 1933.
 • Sdružoval asi sto krajanů slovenského původu.
 • Organizoval krajanská setkání, divadelní a zábavné pořady a oslavy národních svátků.
 • Předsednictvo: Gabriel Bižon, Mikuš Wolf.
 • Informace o činnosti spolu v listu Slovenský ľud.

 

Slovenský spolok „Štefánik“ – Berisso

 • Slovenský spolek „Štefánik“ byl založen v roce 1933 v Berisso v provincii Buenos Aires.
 • Spolek se oddělil od Československého národního sdružení v Berissu.
 • Spolek pořádal krajanská setkání, zábavy a divadelní představení.
 • Zřídil slovenskou doplňovací školu v Berisso.
 • Sídlo spolku: Concordia 125, Berisso.
 • Předsednictvo: Anton Hrašňa, Josef Pobjecký, Bartolomej Klena, Ján Brezovský, Ludvík Hladký, Josef Blažko, Rudolf Líška.

Sokol (Sao Paulo)

 • Tělovýchovná jednota Sokol v Sao Paulo byla založena v roce  1924.

Československé komité „S“

 • Československé komité „S“ pro pomoc S.S.S.R a jeho spojencům fungovalo za druhé světové války v Buenos Aires.
 •  Neformální organizace se zaměřovala na pořádání sbírek pro válkou postiženého Ruska.
 • Výbor: Alois Slanečka (předseda), Smolan (pokladník), Václav Šmíd (tajemník).
 • Informace o aktivitách komité v listu listu Svornost.

Kroužek přátel sovětského Ruska

 • Neformální skupina Československý kroužek přátel sov. Ruska sdružovala levicové dělníky a živnostníky z Buenos Aires ve 40. letech 20. století.
 • Kroužek fungoval ve spolupráci se spolkem Svornost.
 • Pořádal  divadelní představení, krajanská setkání a peněžní sbírky pro pomoc  válkou postiženého Ruska.
 • Předsednictvo: Angel Miček, Láďa Burel.
 • Informace k činnosti v periodiku Svornost.

Rudý prapor

 • Od srpna 1934 vycházel  ilegální časopis Rudý prapor.
 • Místo vydání uvádí Montevideo, vydal ho nicméně Orgán čsl. komunistické sekce v Jižní Americe se sídlem v Buenos Aires.
 • Časopis se zabývá revoluční  propagandou komunistického hnutí.
 • Je doložené pouze první číslo, které je uloženo v Archivu Náprstkova muzea v Praze.