Archiv štítku: Buenos Aires

Slovenská katolícká informačná služba

 • Slovensky psaný zpravodaj vycházel původně v Římě a od jara 1947 v Buenos Aires.
 • Byl orgánem Slovenského Akčního výboru.
 • Vycházel litograficky ve slovenštině, němčině a francouzštině.
 • Bulletin vycházel do roku 1954 a poté v letech 1961-1963 ( v osmnácti číslech).
 • Vydavatel a redaktor: A. Grebert.
 • Časopis není doložen v žádné  veřejné knihovně na Slovensku ani v Argentině.

!! V případě, že máte časopis ve svém archivu, pošlete nám kopii a my ji zveřejníme na této stránce. Děkujeme!!!


 

Slovenská informačná služba

 • Politický zpravodaj informoval o politických záležitostech Slováků usilující o nezávislost Slovenska.
 • Vydával ho Slovenský akční výbor.
 • Byl založený po roce 1946 v Římě, od roku 1947 přesídlil i s  vydavately do Buenos Aires, kde vycházel do roku 1953.
 • Byl psán ve španělštině i slovenštině. Existovala i jeho verze v angličtině a francouzštině.

Pokračování textu Slovenská informačná služba

Mladosť

 • Titul: Mladosť : časopis pre poučenie a zábavu.
 • Slovensky psaný časopis byl založený v květnu roku 1949 v Buenos Aires jako jeden z prvních literárních exilový časopis slovenského poválečného exilu.
 • Tento cyklostylovaný měsíčník seznamoval s literárními texty slovenských literátů v exilu.
 • Zakladatel: Ján Dafčík.
 • Redaktor: Vlado Dafčík.
 • Periodicita:  měsíčník, vycházel obvykle jako dvojčíslo. Vyšly čtyři celkem ročníky.
 • List vycházel  do roku 1952.
 • Pod stejným názvem – Mladosť – fungovala i knižní edice, ve které vycházela díla slovenských literátů usazených v Buenos Aires. Jednalo se o první slovenskou knižní edici v Jižní Americe.

Téměř kompletní sbírka časopisu Mladosť je uložena v archivu Výzkumného centra dějin vystěhovalectví  při Minnesotské univerzitě v USA / Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota.

Mladost-June1949-No2 (Archiv IHRCA, University of Minnesota).

Ve Střední Evropě je jeden exemplář časopisu uložen v Archivu Matice Slovenské a druhý ve Slovenské národní knihovně v Martine na Slovensku.

Originál periodika  „Mladosť“ č. 2 je uložen v Archivu Matice Slovenské v Martine ( Fond: Jozef Cíger Hronským, sg. C/367).  Matice Slovenská poskytla souhlas se zveřejněním skenu.

 

 

Naše doba – Periodico Nuestro tiempo

 • Noviny Naše doba založil krajanský spolek Český dům v roce 2004 v Buenos Aires.
 • Španělské označení: Periodico Nuestro tiempo.
 • Noviny byly vydávané do roku 2005. Vyšlo celkem 10 čísel.
 • Periodicita: čtvrtletník.
 • Jazyk: španělština.
 • Vydavatel a redaktor: Claudio Enrique Bafico.
 • Přispěvatelé: Francisco Arturo Krivanek, Constanza Pavón Tureček, María de Klega, Elena Ryšavý, Vlasta A. Cmol aj.
 • Sídlo redakce: José Bonifacio 758, Buenos Aires.
 • List informoval o České republice, krajanských aktivitách Českého domu v Argentině, o životě význačných krajanů a o česko-argentinských vztazích.

Exempláře jsou uložené  v archivu Náprstkova Muzea v Praze, v Knihovně Libri Prohibiti a ve spolku Český dům v Argentině.

Digitální exemplář pochází z knihovny Libri Prohibiti, která laskavě svolila s jeho zveřejněním na tomto portálu.

 

 

Československé pomocné komité

 • Organizace Československé pomocné komité při argentinském Červeném kříži byla založena v roce 1939 v Buenos Aires vyslancem dr. Františkem Kadeřábkem a fungovala do konce druhé světové války.
 • Španělský název: Comité checoslovaco Auxiliar de la Cruz Roja Argentina.
 • Úkolem organizace byla podpora okupovaného Československa a zahraničního odboje.
 • Komité také organizovalo dobročinné bazary a přednášky.
 • Sídlo: Avenida de Mayo 1370, Buenos Aires.
 • Vedení: Dr. František Kadeřábek, Dr. Guillermo Ancízar, Emil Lustig, Karel Starecký.

 

Společnost přátel Prvního čsl. rozhlasu v Buenos Aires

 • Jedná se o volné sdružení českých divadelníků žijících v Buenos Aires.
 • Španělský název: La Sociedad Checoslovaca „Amigos de las audiciones“.
 • Soubor uvedl v letech 1936–1942 desítky divadelních představení.
 • Účinkoval v čsl. rozhlase v Buenos Aires.
 • Režisér souboru: Pavel Zimandl.
 • Herci a zpěváci: Olga  Schwarzbierová,  Vilka Procházková, Bedřich Kulil, Jarmila Soukupová, František Kolář ml., Vilma Římaková, Míra Horák, Antonín Uhříček a F. Matoušek.
 • Výnos z krajanského divadla a následné tancovačky  vedené krajanskými hudebníky byly určeny na podporu čsl. rozhlasu.

Ústředí Čechů a Slováků v Argentině

 • Tato politicky angažovaná organizace byla založena v roce 1949 v Buenos Aires.
 • Vyhradila se proti nástupu komunismu v Československu.
 • Vydávala měsíčně zpravodajský oběžník Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině.
 • Organizaci podpořili někteří krajané usazení v Argentině, jakož i zahraniční pracovníci Československa a pováleční exulanti.
 • Soupis důvěrníků organizace se nachází v Archivu Ministerstva Zahraničí v Praze.
 • Organizace fungovala do začátku 50. let 20. století.

Československý zpravodaj (pův. European Correspondent)

 • List byl založen v červnu 1943 jako válečný zpravodaj pod názvem European Correspondent.
 • Vycházel v české, slovenské, španělské a anglické verzi. Česká verze obsahovala i židovskou přílohu.
 • Od 1944 přejmenován na Československý zpravodaj, španělská verze na Noticioso Checoslovaco a anglická na Czechoslovak Herald.
 • Byl vydáván a redigován dr. Františkem Kadeřábkem a kanceláří Vyslanectví v Buenos Aires.
 • Spolupracovníci: Richald Bunzl, Emil Pivnička, Otto, Kauders, M. Rappaport, Vlad. Hajda, Kazimír Štefánik.
 • Vycházel vycházel 1x za 14 dní až do roku 1946.
 • List informoval o válečné situaci v Evropě, v okupovaném Československu, na a Slovensku a o aktivitách odbojových organizací v USA a v Evropě. Informoval nepravidelně o událostech v krajanské komunitě v Argentině.
 • Původně vycházel ve čtyřech jazykových mutacích (čeština, slovenština, španělština a angličtina). Jazykové verze se lišily obsahem.
 • Od roku 1944 vycházel Československý Zpravodaj s texty v češtině a slovenštině a se španělskými úvodníky.
 • Zpravodaj vycházel v roce 1944 ve nákladu 10.000-16.000 kusů (čs. verze 6 tis, španělská 10 tis., angl. 3 tis. kusů). Jednalo se o nejrozšířenější československý  list v Jižní Americe.
 • Distribuoval se zdarma českým a slovenským krajanům, španělská  a anglická verze pak politikům, intelektuálům a diplomatům v Jižní Americe.

 

Vybrané exempláře jsou uložené  v knihovně Náprstkova Muzea v Praze a v Národní knihovně v Buenos Aires. Kompletní soubor zpravodaje je uložen v Národním archivu v Praze.

Skeny novin pocházejí z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur – knihovny.

Československá matice školská v Argentině

 • Tato školská organizace byla založena v roce 1936 z podnětu vyslance dr. Františka Kadeřábka, a to na podporu československého školství v Argentině.
 • Fungovala v letech 1936–1950.
 • Sdružovala 12 doplňovacích škol v Argentině, Paraguayi a Uruguayi.
 • Koordinovala práci ca 20 českých a slovenských učitelů vyslaných z Československa.
 • Aktivně fungovala i za války, kdy zajistila financování škol z různých zdrojů a od roku 1942 i od čsl. exilové vlády v Londýně.
 • Představenstvo: inspektor Otto Skála, učitel Daniel Bučenec, učitel Karel Vejman, vyslanec František Kadeřábek.
 • V roce 1948 byla nucena změnit název na  „Matice“ – Československé kulturní ústředí v Argentině a učitelé museli působit pod označením kulturní pracovníci.
 • Organizace přerušila svou činnost v roce 1950 po nátlaku argentinské policie, která ji podezřívala z šíření komunistické ideologie.
 • Zanikla téhož roku, když čsl. vláda odvolala všechny vyslané učitele z Argentiny a Paraguaye.

 

 • Českoslovenští učitelé působících v Argentině do roku 1950:

Miloš Brunclík,  Otto Skála, Daniel Bučenec, Karel Vejman, Milada Purkábková, Karel Vejman, Jan Trojan, Josef Řib, Oldřich Bartoš, Fr. Kořínek, Jar. Kalman, Břetislav Vlk, Martin Vondrovic, Josef Fronc, Josef Florián, Milada Jandová, Cmabelová, Štepita, Blaško, František Zaťko, Josef Sarka, Juraj Haluza, Eduard Bednarovič.

 

 

 

Československá obchodní komora

 • Tato obchodní organizace byla založena v roce 1935.
 • Měla 28 členů z řad československých firem a zástupců čsl. průmyslu působících v Jižní Americe.
 • Vydávala oběžníky, v nichž informovala argentinské obchodní kruhy o čsl.- argentinském obchodu a exportu z Československa.
 • Předseda: ing. Richard Lehký (1869–1945).
 • Zakládající členové: bři Derkové (provincie Chaco), ing. R. Lehký (zástupce Škodových závodů);
 • Komora fungovala do čtyřicátých let 20. století.