Archiv štítku: Buenos Aires

Československá frakce komunistické strany v Argentině

 • Čeští a slovenští krajané vytvořili na konci 20 let. 20. století českou a slovenskou pobočku v rámci argentinské komunistické strany v Buenos Aires.
 • Nazývali se Jazyková sekce česko-slovenská komunistické strany, Orgán čsl. komunistické strany v Argentině, později Československá frakcia strany komunistickej v Argentině.
 • Jednalo se patrně o jediné krajanské sdružení, které se politicky angažovalo.
 • Sekretariát: José Kmet, Neuquén 758, Buenos Aires.
 • Československá sekce spolupracovala s Dělnickým sdružením a informovala o svých aktivitách v Dělnických listech (1927-1932).
 • Členové:  José Kmet, José Celušňák.
 • V roce 934 vydala v Montevideu revoluční časopis Rudý prapor, dále pak v roce 1947 vydala v Buenos Aires politický oběžník.
 • Působila patrně do konce 40. let.

Slovenský spolok – Buenos Aires

 • Hlavní slovenský spolek v Buenos Aires.
 • Založen v prosinci v roce 1926 pod názvem Slovenský dělnický spolek.
 • Od roku 1930 funguje pod názvem Slovenský spolek.
 • Sdružoval slovenské krajany většinou dělnického původu.
 • Organizoval krajanská setkání, oslavný národních svátků a divadelní představení.  Ve 30. letech zřídil a vedl zprostředkovatelnu práce pro krajany.
 • Vydával časopis Slovenský ľud (od r. 1929 – 1949) a kalendář Slovenského kulturního spolku (od r. 1932 – 1938).
 • Slovenský spolek měl několik poboček v argentinských provinciích a v Montevideu.
 • V roce 1931 měl 401 členů, v roce 1933  311 členů.
 • Sídlo spolku: Rawson 567, od roku 1940 sídlí ve vlastní budově v ulici Mármor 629, Buenos Aires.
 • Zakládající členové: J. Kriško, A. Sámel, I. Šimko, V. Šaling, M. Hanzel, Š. Daniš.
 • Za 2. světová války se přejmenoval na Slovenský spolok vzájomnej pomoci, v roce 1950 se přejmenoval na Slovenský kultúrný spolok“.
 • Od 50. let se spolek profiloval jako antikomunistický a podporoval myšlenky samostatného Slovenska.
 • Spolek je aktivní dodnes.
 • Organizuje krajanská setkání, oslavy státních svátků a jazykové kurzy slovenštiny.

Tatran

 • Slovenský spolek byl založený v roce  1923 v Buenos Aires.
 • Název: Tatran – Vzájomne podporujúci a vzdělavajúci spolok Slovákov v Južnej Amerike.
 • Sdružoval slovenské vystěhovalce v Buenos Aires a okolí.
 • Zajišťoval poradnu pro slovenské vystěhovalce, zprostředkování práce, výuku španělštiny a spravoval vlastní knihovnu
 • Sídlo: Calle 1173 a Victoria 1175, Buenos Aires.
 • Zakladatelé: M. Suchan, Josef Burdej.
 • V roce se 1926 přejmenoval na Slovenský kultúrny spolok.

Další informace:  Argentinský Týdenník, 1923, č. 1-4.

Zrkadlo

 • Slovensky psaný časopis byl založený v 50. letech v Buenos Aires.
 • O jeho existenci se ví z dobové literatury, není doložen fyzicky.

V případě, že máte k dispozici exempláře či znáte více informací, kontaktujte nás.

Zápisník Slovenskej národnej rady v zahraničí

 • Titul: Zápisník Slovenskej Národnej Rady v Zahraničí, Odbor v Argentíne.
 • Slovensky psaný zpravodaj vycházel v letech 1957-1958 v Buenos Aires.
 • Periodicita: čtvrtletně.
 • Redakce: Dr. Marian Dafčík.
 • Vznikl jako informační platforma po Kongresu Slovenské ligy v Americe  v Clevelande a cílem informovat o činnosti Slovenský národní rady v zahraničí a přinášet zprávy ze slovenského života ve světě.

Periodikum je uloženo v knihovně Carolinum Carolinum v Mnichově, v Archivu Matice Slovenské, jakož i v Krajanském muzeu v Martine na Slovensku.

Originál Zápisníku je uložen v Archivu Matice Slovenské v Martine (Slovensko) ve fondu: Jozef Cíger Hronský, sig: C/379. Archiv souhlasil se zveřejněním prvního čísla Zápisníku z roku 1956.

Originál Zápisníku z roku 1957 je uložen v Knihovně Carolinum Carolinum v Mnichově, která souhlasila s jeho zveřejněním. List je uložen ve fondu Pekelský.

 

 

Výběr z katolíckej svetovej tlače

 • Slovensky psaný zpravodaj byl založený v roce 1950 v Buenos Aires.Vyber z katolíckej svetovej tlače
 • Přetiskoval novinové zprávy o činnosti slovenské katolické církve v exilu a na Slovensku.
 • Vydával ho Slovenský katolický spolok v Buenos Aires.
 • Redaktor: Peter Valent.
 • Zpravodaj vycházel v letech 1950-1951.
 • Jediné doložené exempláře uchovává archiv Minnesotské univerzity v USA.
   

Číslo z roku 1950 poskytlo s laskavým souhlasem Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota / Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota.

 


 

Vyber1950-March-No4

Slovenské Zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike

 • Slovenský zpravodaj Slovenské Zvesti byl založený v listopadu 1947 v Buenos Aires.
 • Titul: Slovenské zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike.
 • List vydával Slovenský akční výbor  /SOV/ bojující za právo Slováků na samostatný stát.
 • Zakladatel a redaktor: Rudolf Dilong, OFM.
 • Vycházel dvakrát do měsíce  do roku 1948.
 • Vyšlo cca. 14 čísel.
 • Psán slovensky, část úvodníků ve španělštině.

Jediný doložený exemplář byl na lezen v Archivu Ministerstva zahraničí  v Buenos Aires v Argentině.

Sken listu poskytl  Archiv Ministerstva zahraničí v Buenos Aires, který rovněž  souhlasí s jeho zveřejněním.

Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Buenos Aires, Argentina.

Slovenský život v Argentine

 • Časopis „Slovenský život v Argentině“ je nejdéle vycházející periodikum ve slovenském jazyce v Jižní Americe.
 • List byl založený v roce 1976 v Buenos Aires.
 • Celý titul: Slovenský život v Argentíne: tlačový orgán Slovenského kultúrneho spolku.
 • Španělské označení časopisu „La vida de los Eslovacos en Argentina“.
 • Jednalo se o exilový časopis slovenských poválečných exulantů, kteří  prosazovali myšlenku samostatného Slovenského státu.
 • Přinášel texty o životě na Slovensku, o slovenském exilu ve světě, přetiskoval novinové zprávy ze slovenských exilových listů. Referoval o aktivitách slovenské komunity v Argentině.
 • Od 80. let byla část slovenských textů překládána do španělštiny.
 • Časopis vycházel čtvrtletně, v nákladu ca 300 výtisků.
 • Cyklostylovaný, o rozměrech 23×19 cm, 32-40 stran.
 • List vycházel do roku 2003.
 • Redaktorka: Eva. J. Jankovičová.

Vybrané exempláře jsou dostupné: Slovenská národná knižnica v Martine a knihovna Libri Prohibiti v Praze.

Slovenská Republika

 • Slovensky psaný list Slovenská Republika byl založený v únoru v roce 1949 v Buenos Aires.
 • Vydával ho tiskový orgán Slovenského akčního výboru, organizace slovenských emigrantů, v jejích čele  stál Ferdinand Durčanský (býv. ministr zahraničí Slovenského státu), prof. Polakovič, Dr. A. Bugan, pplk, Lednický, Jan Plechatý, Alojz Macek, H. Bartek, R. Dilong, Ing. Igor Bazovský, Dr. S. Mečiar, S. Ondruška a Dr. Emil Žatko-Bor.
 • Jednalo se o politicky orientovaný časopis slovenského exilu v Argentině, který se ostře vymezoval proti komunismu a prosazoval samostatný Slovenský stát.
 • Periodicita: měsíčních, po roce 1954 nepravidelně.
 • Vycházel do roku 1957.  Celkem vyšlo 68 čísel.
 • Hlavní redaktor: Stanislav Mečiar.

Exempláře z let 1949-1954  jsou uložené v knihovně Collegium Carolinum v Mnichovně.

 

Knihovna Collegium Carolinum v Mnichovně poskytla souhlas se zveřejněním tohoto čísla.

Slovenská mládež

 • Slovensky psaný časopis Slovenská mládež byl založený v březnu v roce 1949  v Buenos Aires.
 • Časopis Ústredia slovenskej mládeže v zahraničí.
 • Hlavní redaktor: A. Macek.
 • List  vycházel necelé dva roky. Je doloženo 12 čísel.

Exempláře jsou uložené v knihovně Collegium Carolinum v Mnichově.

Knihovna Colegium Carolinum v Mnichově poskytla souhlas se zveřejněním tohoto čísla.