Archiv štítku: Buenos Aires

Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole

 • Zpravodaj „Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole“ vycházel v
  Buenos Aires v roce 1971.
 • Informoval o aktivitách slovenského exilu, který bojoval za osamostatnění Slovenska ve svobodném světě.
 • Cyklostylovaný list vycházel krátce.
 • Jazyk: slovenština.

Jeden exemplář je uchován v Literárním archivu SNK v Martine, Slovensko.

Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole

Slovenské Zvesti

 • Bulletin „Slovenské Zvesti“ byl založen v roce 1956 v Buenos Aires jako tiskový orgán Slovenského Osvobozovacího Výboru.
 • Celý titul: „Slovenské Zvesti Reprezentácie SOV-U v Argentíne“.
 • Navazoval na list Slovenské Zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike.
 • Vycházel v letech 1956 – 1959.
 • Celkem vyšlo 35 čísel.
 • Psán slovensky.
 • Referoval o politických aktivitách SOVu v Argentině a v Evropě, dále o slovenském exilu a o exilové komunitě v Buenos Aires.

Pokračování textu Slovenské Zvesti

Rozhled

 • Český exilový list Rozhled (špan. Orientación) byl založen v roce 1950 v Buenos Aires.
 • Podtitul: Časopis české emigrace v Jižní Americe / Revista de la Emigración Checa en la América del Sud
 • Tento cyklostylovaný časopis vycházel jeden rok.
 • Periodicita: měsíčník, později nepravidelně.
 • Jazyk: češtině, úvodníky ve španělštině.
 • Zakladatelé a redaktoři: ing. Zemanová, W. Tichý.
 • Politicky angažovaný list se orientoval na a politiku Gen. Prchaly, vystupoval proti komunismu a podporoval Perónovu vládu.

V Knihovně Carolinum v Mnichově jsou doložené tři exempláře.

Skeny periodika Rozhled pochází z knihovny Colegium Carolinum, která svolila k jejich zveřejnění.

Slovenská rodina v Argentině

 •  Zpravodaj byl vydávaný v 50. a 60. letech Slovenským katolickým spolkem v Buenos Aires.
 • Prvním redaktorem byl Anton Bugan, druhým pak Štefan Hnilecký.
 • List vycházel cyklostylem v letech 1953-1956 a tiskem v letech 1963-1967.
 • List referoval o katolické doktrině a informoval o činnosti slovenských katolických kněžích v Argentině.
 • List podporoval slovenský exil v zahraničí a myšlenku samostatného Slovenska.
 • Exempláře listu jsou dosud nezvěstné.

Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině

 • Zpravodaj „Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině“ byl  patrně jediným poválečným česky psaným exilovým časopisem v Argentině.
 • Cyklostylovaný list vycházel od února 1949 do roku 1950.
 • Založil ho a vedl býv. vyslanec dr. František Kadeřábek.
 • List přinášel politické zpravodajství z komunistického Československa a ze světa a informoval o aktivitách Rady Svobodného Československa v USA.
 • Je doloženo 16 čísel.

Exempláře jsou uložené v knihovně Libri Prohibiti v Praze a v Centru pro československá exilová studia v Olomouci.

Digitalizovaný exemplář pochází z knihovny Libri Prohibiti. Knihovna poskytla souhlas se zveřejněním na tomto portálu.

 

 

 

Naša zem

 • Slovensky psané noviny „Naša zem“ byly založené v roce 1948 v Buenos Aires.
 • Španělský titul: Nuestra Tierra.
 • Podtitul: Rolníkova Spokojenosť – Požehnáním národa.
 • List byl orgánem Slovenské Rolnické strany v Argentině.
 • Hlásil k myšlenkám samostatného Slovenska, podporoval vládní režim v Argentině a přinášel zprávy ze slovenského exilu ve světě a z Československa.
 • Vycházel do roku 1952.
 • Vydavatel a redaktor: P. Krchňák.

Exempláře z let 1951-1952  jsou uložené v knihovně Colegium Carolinum v Mnichově.

Knihovna Colegium Carolinum v Mnichově poskytla souhlas se zveřejněním listu „Naša Zem“, č. 5 z roku 1951.

Pěvecký a hudební sbor „Smetana“

 • Československý pěvecký a hudební sbor „Smetana“ byl založen v únoru roku 1935 v Buenos Aires hudebníkem a ředitelem hudební školy J. Michalem.
 • Sbor vystupoval  u příležitosti různých krajanských podniků několik let.
 • Představenstvo:  Josef Michal, Josef Nyklíček, Marka Urbanová, Fr. Jakubek.
 • Sídlo souboru: San Juan 782, Buenos Aires (v prostorách Sokola a Čsl. národního sdružení).

Československé komité „S“

 • Československé komité „S“ pro pomoc S.S.S.R a jeho spojencům fungovalo za druhé světové války v Buenos Aires.
 •  Neformální organizace se zaměřovala na pořádání sbírek pro válkou postiženého Ruska.
 • Výbor: Alois Slanečka (předseda), Smolan (pokladník), Václav Šmíd (tajemník).
 • Informace o aktivitách komité v listu listu Svornost.

Kroužek přátel sovětského Ruska

 • Neformální skupina Československý kroužek přátel sov. Ruska sdružovala levicové dělníky a živnostníky z Buenos Aires ve 40. letech 20. století.
 • Kroužek fungoval ve spolupráci se spolkem Svornost.
 • Pořádal  divadelní představení, krajanská setkání a peněžní sbírky pro pomoc  válkou postiženého Ruska.
 • Předsednictvo: Angel Miček, Láďa Burel.
 • Informace k činnosti v periodiku Svornost.

Rudý prapor

 • Od srpna 1934 vycházel  ilegální časopis Rudý prapor.
 • Místo vydání uvádí Montevideo, vydal ho nicméně Orgán čsl. komunistické sekce v Jižní Americe se sídlem v Buenos Aires.
 • Časopis se zabývá revoluční  propagandou komunistického hnutí.
 • Je doložené pouze první číslo, které je uloženo v Archivu Náprstkova muzea v Praze.