Archiv štítku: . české časopisy .

Rozhled

 • Český exilový list Rozhled (špan. Orientación) byl založen v roce 1950 v Buenos Aires.
 • Podtitul: Časopis české emigrace v Jižní Americe / Revista de la Emigración Checa en la América del Sud
 • Tento cyklostylovaný časopis vycházel jeden rok.
 • Periodicita: měsíčník, později nepravidelně.
 • Jazyk: češtině, úvodníky ve španělštině.
 • Zakladatelé a redaktoři: ing. Zemanová, W. Tichý.
 • Politicky angažovaný list se orientoval na a politiku Gen. Prchaly, vystupoval proti komunismu a podporoval Perónovu vládu.

V Knihovně Carolinum v Mnichově jsou doložené tři exempláře.

Skeny periodika Rozhled pochází z knihovny Colegium Carolinum, která svolila k jejich zveřejnění.

Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině

 • Zpravodaj „Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině“ byl  patrně jediným poválečným česky psaným exilovým časopisem v Argentině.
 • Cyklostylovaný list vycházel od února 1949 do roku 1950.
 • Založil ho a vedl býv. vyslanec dr. František Kadeřábek.
 • List přinášel politické zpravodajství z komunistického Československa a ze světa a informoval o aktivitách Rady Svobodného Československa v USA.
 • Je doloženo 16 čísel.

Exempláře jsou uložené v knihovně Libri Prohibiti v Praze a v Centru pro československá exilová studia v Olomouci.

Digitalizovaný exemplář pochází z knihovny Libri Prohibiti. Knihovna poskytla souhlas se zveřejněním na tomto portálu.

 

 

 

Rudý prapor

 • Od srpna 1934 vycházel  ilegální časopis Rudý prapor.
 • Místo vydání uvádí Montevideo, vydal ho nicméně Orgán čsl. komunistické sekce v Jižní Americe se sídlem v Buenos Aires.
 • Časopis se zabývá revoluční  propagandou komunistického hnutí.
 • Je doložené pouze první číslo, které je uloženo v Archivu Náprstkova muzea v Praze.

Naše doba – Periodico Nuestro tiempo

 • Noviny Naše doba založil krajanský spolek Český dům v roce 2004 v Buenos Aires.
 • Španělské označení: Periodico Nuestro tiempo.
 • Noviny byly vydávané do roku 2005. Vyšlo celkem 10 čísel.
 • Periodicita: čtvrtletník.
 • Jazyk: španělština.
 • Vydavatel a redaktor: Claudio Enrique Bafico.
 • Přispěvatelé: Francisco Arturo Krivanek, Constanza Pavón Tureček, María de Klega, Elena Ryšavý, Vlasta A. Cmol aj.
 • Sídlo redakce: José Bonifacio 758, Buenos Aires.
 • List informoval o České republice, krajanských aktivitách Českého domu v Argentině, o životě význačných krajanů a o česko-argentinských vztazích.

Exempláře jsou uložené  v archivu Náprstkova Muzea v Praze, v Knihovně Libri Prohibiti a ve spolku Český dům v Argentině.

Digitální exemplář pochází z knihovny Libri Prohibiti, která laskavě svolila s jeho zveřejněním na tomto portálu.

 

 

Československý zpravodaj (pův. European Correspondent)

 • List byl založen v červnu 1943 jako válečný zpravodaj pod názvem European Correspondent.
 • Vycházel v české, slovenské, španělské a anglické verzi. Česká verze obsahovala i židovskou přílohu.
 • Od 1944 přejmenován na Československý zpravodaj, španělská verze na Noticioso Checoslovaco a anglická na Czechoslovak Herald.
 • Byl vydáván a redigován dr. Františkem Kadeřábkem a kanceláří Vyslanectví v Buenos Aires.
 • Spolupracovníci: Richald Bunzl, Emil Pivnička, Otto, Kauders, M. Rappaport, Vlad. Hajda, Kazimír Štefánik.
 • Vycházel vycházel 1x za 14 dní až do roku 1946.
 • List informoval o válečné situaci v Evropě, v okupovaném Československu, na a Slovensku a o aktivitách odbojových organizací v USA a v Evropě. Informoval nepravidelně o událostech v krajanské komunitě v Argentině.
 • Původně vycházel ve čtyřech jazykových mutacích (čeština, slovenština, španělština a angličtina). Jazykové verze se lišily obsahem.
 • Od roku 1944 vycházel Československý Zpravodaj s texty v češtině a slovenštině a se španělskými úvodníky.
 • Zpravodaj vycházel v roce 1944 ve nákladu 10.000-16.000 kusů (čs. verze 6 tis, španělská 10 tis., angl. 3 tis. kusů). Jednalo se o nejrozšířenější československý  list v Jižní Americe.
 • Distribuoval se zdarma českým a slovenským krajanům, španělská  a anglická verze pak politikům, intelektuálům a diplomatům v Jižní Americe.

 

Vybrané exempláře jsou uložené  v knihovně Náprstkova Muzea v Praze a v Národní knihovně v Buenos Aires. Kompletní soubor zpravodaje je uložen v Národním archivu v Praze.

Skeny novin pocházejí z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur – knihovny.

Ahoj

 • Časopis sportovního spolku Morava v Presidencia Roque Sáenz Peña v Chaco.
 • Název: Ahoj. Věstník československého sport. klubu Morava.
 • Název ve španělštině: Ahoj. Organo Oficial del Club Dep. Checoslovaco „Morava“.
 • Periodicita: měsíčník, později nepravidelně.
 • List vycházel v letech 1943–1945.
 • Jazyk: čeština a španělština.
 • Je známo 16 čísel časopisu.
 • Časopis referoval o spolkové,  sportovní a kulturní činnosti klubu Morava.

Exempláře listu jsou uloženy v Archivu Ministerstva zahraničí v Praze.

Skeny listu „Ahoj“ pochází  z Archivu MZV v Praze, který poskytl souhlas s jeho zveřejněním.

Československý dělník

 • List byl založen v roce 1927 v Buenos Aires.
 • Název ve španělštině: El Obrero Checoslovaco.
 • Periodicita: čtrnáctideník.
 • Vydavatel a redaktor:  Josef Trojánek.
 • Sídlo redakce: Rivadavia 1845, Buenos Aires.
 • Bylo vydáno celkem  7 čísel, poté byl list sloučen s listem Jihoameričan.
 • List přinášel zpravodajství z ČR, Argentiny a z různých dalších zemí. Referoval o dělnických tématech a o aktivitach krajanů v Buenos Aires.
 • Vybraná čísla jsou uložena v knihovně Náprstkova muzea v Praze.

Skeny novin pocházejí z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur – knihovny.

Venkov Čakeňský

 • Jedná se o časopis československé zemědělské kolonie v provincii Chaco.
 • Zpočátku vycházel jako samostatná příloha čsl. listu Věstník Československý.
 • Vycházel v letech 1934-1949 v Presidencia Roque Sáenz Peña v Chaco.
 • Periodicita: čtrnáctideník.
 • Vydavatel a redaktor: Karel Kazimour.
 • Jazyk: čeština, občasně i španělština a slovenština.
 • List je dostupný v Knihovně Náprstkova Muzea v  Praze a v Národní knihovně Mariano Moreno v Buenos Aires.

Skeny novin pocházejí z Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Buenos Aires, República Argentina.

Velehrad (Alcázar)

 • Tento katolicky orientovaný časopis byl založen v roce 1939 v Buenos Aires.
 • Název ve španělštině: Revista de los catolicos Checoslovacos en la República Argentina.
 • Vycházel nepravidelně do roku 1946.  Obnoven byl v letech 1957–1958.
 • Vydavatelé byli čeští duchovní v provincii Buenos Aires.

Několik exemplářů dostupných v Knihovně a v Archivu Náprstkova Muzea v Praze, v knihovně Libri Prohibiti v Praze a v knihovně Colegium Carolinum v Mnichovně.

Oskenovaný exemplář je uložen v archivu Náprstkova muzea.

Oskenovaný exemplář je uložen v knihovně Collegium Carolinum v Mnichově

 

 

Tábor

 • List byl pokračovatel listu Checoslovaquia libre.
 • Vycházel v letech 1941–1947 v Buenos Aires.
 • Periodicita: měsíčník, později čtrnáctideník.
 • Vydavatel a redaktor: Emil Suda.
 • Jazyk: čeština, některé články a úvodníky ve španělštině, slovenská příloha.
 • Exempláře listu z let 1941-1945 jsou k dispozici v Národní knihovně v Buenos Aires,  exemplář z roku 1947 nalezneme v Knihovně Náprstkova Muzea v Praze a v Archivu Min. zahraničních věcí v Praze a v knihovně Libri Prohibiti v Praze.