Noviny

Krajanská kolonie v Argentině, která patřila v Latinské Americe k největším, je známa i díky své poměrně bohaté publikační činnosti. V první polovině 20. století vycházelo přes dvacet titulů česky psaných novin a ve druhé polovině více jak desítka slovenských exilových novin a časopisů. První krajanský list Slávie…

SOUPIS a UKÁZKY česky a slovensky psaných novin a časopisů z Argentiny

STRÁNKA

Věstník Československý

Krajanský list Věstník Československý vycházel v letech 1926–1935 v Buenos Aires. Periodicita: čtrnáctideník, od roku 1933 měsíčník a v roce 1935 nepravidelně. Redakce: Rudolf Knaibl, Rudolf  Petřek, Jan Šimko, později Rudolf Novotný. Většina exemplářů je dostupná  v Národní knihovně v Buenos Aires, … Pokračování textu Věstník Československý

Výběr z katolíckej svetovej tlače

Slovensky psaný zpravodaj byl založený v roce 1950 v Buenos Aires. Přetiskoval novinové zprávy o činnosti slovenské katolické církve v exilu a na Slovensku. Vydával ho Slovenský katolický spolok v Buenos Aires. Redaktor: Peter Valent. Zpravodaj vycházel v letech 1950-1951. Jediné doložené exempláře … Pokračování textu Výběr z katolíckej svetovej tlače

Zápisník Slovenskej národnej rady v zahraničí

Titul: Zápisník Slovenskej Národnej Rady v Zahraničí, Odbor v Argentíne. Slovensky psaný zpravodaj vycházel v letech 1957-1958 v Buenos Aires. Periodicita: čtvrtletně. Redakce: Dr. Marian Dafčík. Vznikl jako informační platforma po Kongresu Slovenské ligy v Americe  v Clevelande a cílem informovat o … Pokračování textu Zápisník Slovenskej národnej rady v zahraničí

Zrkadlo

Slovensky psaný časopis byl založený v 50. letech v Buenos Aires. O jeho existenci se ví z dobové literatury, není doložen fyzicky. V případě, že máte k dispozici exempláře či znáte více informací, kontaktujte nás.