Noviny

Krajanská kolonie v Argentině, která patřila v Latinské Americe k největším, je známa i díky své poměrně bohaté publikační činnosti. V první polovině 20. století vycházelo přes dvacet titulů česky psaných novin a ve druhé polovině více jak desítka slovenských exilových novin a časopisů. První krajanský list Slávie…

SOUPIS a UKÁZKY česky a slovensky psaných novin a časopisů z Argentiny

STRÁNKA

Ahoj

Ahoj. Spolkový časopis v Chaco.1943

Časopis sportovního spolku Morava v Presidencia Roque Sáenz Peña v Chaco. Název: Ahoj. Věstník československého sport. klubu Morava. Název ve španělštině: Ahoj. Organo Oficial del Club Dep. Checoslovaco „Morava“. Periodicita: měsíčník, později nepravidelně. List vycházel v letech 1943–1945. Jazyk: č … Pokračování textu Ahoj

Argentinský týdenník

Celý titul: Argentinský týdenník Čechoslováků v Latinské Americe. Podtitul ve španělštině: Organo defensor de los intereses checoslovacos en la América Latina. List vyšel poprvé v říjnu roku 1923. Počet vydání: 4 čísla. Vydavatelé: Latislav Sart, R. M. Schmutzer. Redakce: J. Jetmar, R. Petřek, J. Pu … Pokračování textu Argentinský týdenník

Bílé Zlato – Oro blanco

Spolkový oběžník Bílé zlato byl založen v roce 2005 v Presidencia Roque Sáenz Peña v provincii Chaco. Španělský název: Oro Blanco. Vydávatel: spolek Československá kulturní, sociální a sportovní jednota (šp. Unión Checoslovaca, cultural, social y deportiva). Redakce: výbor spolku. Periodicita: čtvrt … Pokračování textu Bílé Zlato – Oro blanco

Československý dělník

List byl založen v roce 1927 v Buenos Aires. Název ve španělštině: El Obrero Checoslovaco. Periodicita: čtrnáctideník. Vydavatel a redaktor:  Josef Trojánek. Sídlo redakce: Rivadavia 1845, Buenos Aires. Bylo vydáno celkem  7 čísel, poté byl list sloučen s listem Jihoameričan. List přinášel zpravodaj … Pokračování textu Československý dělník

Československý Vlastenec

List Československý vlastenec vycházel od srpna roku 1945 do roku 1949 v Buenos Aires. Podtitul: Ľud jediným zdrojom štátnej moci. Název ve španělštině: El Patriota Checoslovaco – Periódico Informativo. Periodicita: čtrnáctideník. Vydavatel: spolek Svornost v Buenos Aires. Redaktor: Štefan Kusenda,  … Pokračování textu Československý Vlastenec

Československý zpravodaj (pův. European Correspondent)

List byl založen v červnu 1943 jako válečný zpravodaj pod názvem European Correspondent. Vycházel v české, slovenské, španělské a anglické verzi. Česká verze obsahovala i židovskou přílohu. Od 1944 přejmenován na Československý zpravodaj, španělská verze na Noticioso Checoslovaco a anglická na Czech … Pokračování textu Československý zpravodaj (pův. European Correspondent)

Checoslovaquia libre

Název v češtině:  Svobodné Československo. Podtitul: Pravda vítězí. Noviny vycházely v letech 1939–1941 v Buenos Aires, pak vycházely pod názvem Tábor (1941-1947). Jednalo se o odbojový časopis krajanské kolonie v Argentině. Redaktor: Emanuel Suda. Periodicita: měsíčník. Sídlo: Moreno 524, Buenos Ai … Pokračování textu Checoslovaquia libre

Dělnické listy

Noviny Dělnické listy vycházely v letech 1926–1932 v Buenos Aires. Podtitul periodika: Orgán českých a slovenských dělníků v Jižní Americe. Španělský název: Hojas Obreras. List měl levicovou a prokomunistickou orientaci, přinášel informace o dělnickém dění v Argentině a ve světě. Periodicita: týdení … Pokračování textu Dělnické listy

Jihoameričan

Jihoameričan byl jeden z hlavních krajanských časopisů československé kolonie v meziválečném období a druhým nejstarším listem v Argentině. Podtitul listu: První československý nezávislý časopis v Jižní Americe. Název ve španělštině: Primer Periódico independiente checoslovaco en Sud America, od rok … Pokračování textu Jihoameričan

Jihoamerické ilustrované listy

Jihoamerické ilustrované listy byly založeny v roce 1927 v Buenos Aires. Španělský název: Gaseta Checoeslovaca Ilustrada. Jednalo se o první obrázkový a zábavný časopis v Jižní Americe. Periodicita: měsíčník, poté čtrnáctideník (od srpna 1928). Vydavatel a redaktor: Jar. Kučera, dočasně i Leop. Biso … Pokračování textu Jihoamerické ilustrované listy

Jihoamerický Čechoslovák

Jeden z prvních etablovaných československých listů v Argentině, vycházel od září roku 1923 do konce roku 1924. Od ledna 1925 vycházel pod titulem Jihoameričan. Periodicita: týdeník. Noviny přinášely zpravodajství z Jižní Ameriky a z Československa a informovaly o krajanských aktivitách v Argentině. … Pokračování textu Jihoamerický Čechoslovák

Jihoamerický svět (El Mundo Sudamericano)

Časopis byl založen v roce 1929 v Buenos Aires a vycházel do roku 1932. Název ve španělštině: El mundo Sudamericano. Podtitul ve španělštině: Revista Checoslovaca – Argentina independiente. Periodicita: měsíčník. Časopis přinášel zpravodajství z Argentiny, informace ve španělštině o Československu, … Pokračování textu Jihoamerický svět (El Mundo Sudamericano)

Juhoamerický Slovák

Název ve španělštině: El Eslovaco de América del Sur. Vycházel v letech 1950–1955 v Buenos Aires.  V roce 1959 vyšlo jedno jubilejní číslo. List byl orientovaný na slovenský politický exil a krajanskou komunitu v Buenos Aires. Přinášel zpravodajství o Slovácích ve světě a doma. Redaktoři: Dr. A. Gré … Pokračování textu Juhoamerický Slovák

Melodías de Praga

Oběžník pro posluchače čsl. rozhlasového vysílání v Buenos Aires. Španělský název: Boletín de la Audición Checoslovaca. Vydavatel: Alois Paduch. Vycházel na začátku 60. let 20. století v Buenos Aires. Periodicita: měsíčník. Jazyk: čeština a španělština.  Naskenovaný exemplář poskytla Susana Slanina, … Pokračování textu Melodías de Praga

Mladosť

Titul: Mladosť : časopis pre poučenie a zábavu. Slovensky psaný časopis byl založený v květnu roku 1949 v Buenos Aires jako jeden z prvních literárních exilový časopis slovenského poválečného exilu. Tento cyklostylovaný měsíčník seznamoval s literárními texty slovenských literátů v exilu. Zakladatel … Pokračování textu Mladosť

Naša zem

Slovensky psané noviny „Naša zem“ byly založené v roce 1948 v Buenos Aires. Španělský titul: Nuestra Tierra. Podtitul: Rolníkova Spokojenosť – Požehnáním národa. List byl orgánem Slovenské Rolnické strany v Argentině. Hlásil k myšlenkám samostatného Slovenska, podporoval vládní režim v Argentině a p … Pokračování textu Naša zem

Naše doba – Periodico Nuestro tiempo

Noviny Naše doba založil krajanský spolek Český dům v roce 2004 v Buenos Aires. Španělské označení: Periodico Nuestro tiempo. Noviny byly vydávané do roku 2005. Vyšlo celkem 10 čísel. Periodicita: čtvrtletník. Jazyk: španělština. Vydavatel a redaktor: Claudio Enrique Bafico. Přispěvatelé: Francisco … Pokračování textu Naše doba – Periodico Nuestro tiempo

Našim dětem

List byl založen učitelem Milošem Brunclíkem v Presidencia Roque Sáenz Peña v pronvincii Chaco. Určen pro děti československých škol v Argentině a jejich rodiče. Vycházel v roce 1938, poté několik let jako příloha novin Sjednocení. Exempláře jsou uloženy v knihovně Náprstkova muzea v Praze a v Národ … Pokračování textu Našim dětem

Nová Doba (Nueva Era)

Jedná se o nejdéle vycházející československý krajanský list v Argentině. Vycházel v letech 1931–1961 v Buenos Aires. Název ve španělštině: Nueva Era. Podtitul: Nezávislý československý časopis v Jižní Americe, později ve španělštině: El más Popular Organo de los Checos y Eslovacos en la América del … Pokračování textu Nová Doba (Nueva Era)

Obrana (La Defenza)

List navázal na zakázané Dělnické listy na podzim roku 1932 a vycházel do října roku 1936. Levicový,  prokomunistický list. Přinášel informace od dělnickém hnutí v Argentině a ve světě a částečně informoval o krajanských aktivitách. Majitel a vydavatel: Dělnické hnutí v Buenos Aires (1932–1935) a Sv … Pokračování textu Obrana (La Defenza)