Krajanské a exilové časopisy v Argentině

První krajanský list Slávia byl založen v roce 1907 a byly vydány čtyři čísla.

V roce 1923 byly založeny další dva listy: Jihoamerický Čechoslovák a Argentinský týdeník. První vycházel pod názvem Jihoameričan do roku 1944. Patřil k nejrozšířenějšímu krajanskému listu, bohužel těsně před válkou se list zkompromitoval spolupráci s Německým vyslanectvím a podporou protektorátního režimu.

Jihoamerický Čechoslovák 0

K dlouhodobě vycházejícím krajanským listům patřily  vedle Jihoameričana i Věstník Československý, Slovenský Ľud, Nová Doba Venkov Čakenský .

Krátce vycházelo také několik dělnických listů jako Československý dělník, Dělnické listy, Obrana a Svornost či  katolický časopis Velehrad.

Za druhé světové války vycházely noviny Checoslovaquia libre, Sjednocení a Tábor, které informovaly krajany a argentinskou veřejnost o válečných událostech v Evropě a podporovaly odbojové hnutí.

Československý zpravodaj_1945_č13_1

Krátkodobě vycházelo několik spolkových oběžníků. Československé vyslanectví v Buenos Aires vydávalo za války politický bulletin Československý zpravodaj.

Většina krajanských periodik přestala vycházet na konci 40. let 20. století, mnohá vlivem politických restrikcí argentinské vlády proti slovanskému levicovém živlu v Argentině.

Specifickou kapitolou sehrála novinářská a literární produkce slovenských poválečných emigrantů, kteří vydávali desítku slovenských listů (mj. Juhoamerický Slovák, Slovenská rodina v Argentine, Slovenské zvesti, Naša zem, Slovenská mládež, Slovenská republika), literární sborníky a literární práce slovenských spisovatelů v exilu. Většina slovenských listů se udržela několik ročníků. List Slovenský život v Argentine vycházel 30 let až do roku 2003.

Po roce 1948 vycházely krátce tři exilové listy Tiskové zprávy Čechů a Slováků v ArgentiněRozhled a Velehrad, který obnovil katolický kněz exulant, Jeroným Kadlec. Poslední česky psané noviny Nová doba přestaly vycházel v Buenos Aires roce 1961 a tím skončila éra krajanského tisku v češtině v Jižní Americe.

IMG_4795

Na začátku milenia byl krátce obnoven krajanský tisk. V Buenos Aires vycházela ve španělštině Naše doba a v provincii Chaco spolkový oběžník Bílé zlato.