LaMigrace

Portál o vystěhovalectví do zemí Latinské Ameriky

Archiv

Dělnické Sdružení v Córdobě

 • Odborčka Dělnické sdružení bylo založeno  v roce 1927 v Córdobě a bylo přidružené k  Dělnickému Sdružení v Buenos Aires.
 • Levicově orientovaný spolek organizoval pořádal vzdělávací setkání pro dělníky , dále krajanská setkání, zábavy a pomáhl krajanům s opatřením zaměstnání.
 • Předseda: Synek.
 • V roce 1927 měla 37 členů a 2 členky. Členové spolku byli   Češi i Slováci.

Informace o spolku: Dělnické listy, č. 29

“ Dělnické Sdružení nepočítejme jako za spolek v němž by jsme se sešli jendou neb dvakráte v měsíci ku společnému pobavení neb k případnému vyhodění z kopýtka, ale uvědomne si, že jako dělníci scházím se k poznání našeho třídního boje, aby jsme utužovali své síly, aby jsme jedne druhého poznali, doplňovali naše vědomosti, aby jsem jako rodina rozhodovali a dělili se splečně o práci… odměna bude radostné výsledny na poli třídní výchovy proletariátu , a to bude ta nejlepší odměna všem, kdož opětují se pro dělnickou věc, ja jeho svatá práva, za práva všech vykořistovaných, za práva dělníka na život a ne na živoření. Práci čest!.“ s. 6

Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole

 • Zpravodaj „Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole“ vycházel v
  Buenos Aires v roce 1971.
 • Informoval o aktivitách slovenského exilu, který bojoval za osamostatnění Slovenska ve svobodném světě.
 • Cyklostylovaný list vycházel krátce.
 • Jazyk: slovenština.

Jeden exemplář je uchován v Literárním archivu SNK v Martine, Slovensko.

Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole

Slovenské Zvesti

 • Bulletin „Slovenské Zvesti“ byl založen v roce 1956 v Buenos Aires jako tiskový orgán Slovenského Osvobozovacího Výboru.
 • Celý titul: „Slovenské Zvesti Reprezentácie SOV-U v Argentíne“.
 • Navazoval na list Slovenské Zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike.
 • Vycházel v letech 1956 – 1959.
 • Celkem vyšlo 35 čísel.
 • Psán slovensky.
 • Referoval o politických aktivitách SOVu v Argentině a v Evropě, dále o slovenském exilu a o exilové komunitě v Buenos Aires.

Pokračování textu Slovenské Zvesti

Rozhled

 • Český exilový list Rozhled (špan. Orientación) byl založen v roce 1950 v Buenos Aires.
 • Podtitul: Časopis české emigrace v Jižní Americe / Revista de la Emigración Checa en la América del Sud
 • Tento cyklostylovaný časopis vycházel jeden rok.
 • Periodicita: měsíčník, později nepravidelně.
 • Jazyk: češtině, úvodníky ve španělštině.
 • Zakladatelé a redaktoři: ing. Zemanová, W. Tichý.
 • Politicky angažovaný list se orientoval na a politiku Gen. Prchaly, vystupoval proti komunismu a podporoval Perónovu vládu.

V Knihovně Carolinum v Mnichově jsou doložené tři exempláře.

Skeny periodika Rozhled pochází z knihovny Colegium Carolinum, která svolila k jejich zveřejnění.

Slovenská rodina v Argentině

 •  Zpravodaj byl vydávaný v 50. a 60. letech Slovenským katolickým spolkem v Buenos Aires.
 • Prvním redaktorem byl Anton Bugan, druhým pak Štefan Hnilecký.
 • List vycházel cyklostylem v letech 1953-1956 a tiskem v letech 1963-1967.
 • List referoval o katolické doktrině a informoval o činnosti slovenských katolických kněžích v Argentině.
 • List podporoval slovenský exil v zahraničí a myšlenku samostatného Slovenska.
 • Exempláře listu jsou dosud nezvěstné.

Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině

 • Zpravodaj „Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině“ byl  patrně jediným poválečným česky psaným exilovým časopisem v Argentině.
 • Cyklostylovaný list vycházel od února 1949 do roku 1950.
 • Založil ho a vedl býv. vyslanec dr. František Kadeřábek.
 • List přinášel politické zpravodajství z komunistického Československa a ze světa a informoval o aktivitách Rady Svobodného Československa v USA.
 • Je doloženo 16 čísel.

Exempláře jsou uložené v knihovně Libri Prohibiti v Praze a v Centru pro československá exilová studia v Olomouci.

Digitalizovaný exemplář pochází z knihovny Libri Prohibiti. Knihovna poskytla souhlas se zveřejněním na tomto portálu.

 

 

 

Slovenská evangelický sbor

 • Náboženská organizace slovenských evangelíků přišlých z Bulharska a Jugoslavie byla založena v roce 1935 v Bajo Hondo v provincii Chaco.
 • Slovenský název zněl „Slovenský ev. augsb. v. církevný zbor“, název ve španělštině: Congregación Evangélica Luterana Eslovaca.
 • Předsednictvo: Pablo Hruška, Jan Botík, Miguel Kováč.
 • Do sboru být v roce 1941 z USA vyslán slovenský pastor Štefan Daniel Kostelný, který ve sboru působil přes 50 let.

 


Literatura: Memorial del „Cincuenta Aniversario de la llegada del pastor-misionero Reverendo Esteban Daniel Kostelny,“ / Památník vydaného u příležitosti 50, výročia příchodu prvého misionará Štefana D. Kostelného, PRSP, 1991.

Morava – sportovní klub

 • Československý sportovní klub Morava byl založen 1. 5. 1940 v P. R. Sáenz Peňa v Chaco.
 • Španělský název: Club Deportivo Checoslovaco MORAVA.
 • Spolek organizoval sportovní, kulturní a zábavné podniky.
 • Postavil vlastní budovu se sportovními hřišti  v P.R.SP.
 • V roce 1944 měl 63 členů.
 • Předsednictvo (1944)_ Ladislav Derka, Cyril Příkazský, Josef Damborský, Jirka Svoboda, Bohumil Derka, Josef Pčola, Milan Kochol, Josef Jonáš, Susana Jonašová, Fernando Jeřábek, Josef Valenta, Chesa Gruceská.
 • V letech 1943-45 spolek vydával spolkový časopis Ahoj.
 • Organizovala ve 40. letech i kurzy češtiny pro mládež za vedení čs. učitele M. Brunclíka.
 • Sportovní klub Morava funguje dodnes a profiluje se jako ryze sportovní organizace.

Naša zem

 • Slovensky psané noviny „Naša zem“ byly založené v roce 1948 v Buenos Aires.
 • Španělský titul: Nuestra Tierra.
 • Podtitul: Rolníkova Spokojenosť – Požehnáním národa.
 • List byl orgánem Slovenské Rolnické strany v Argentině.
 • Hlásil k myšlenkám samostatného Slovenska, podporoval vládní režim v Argentině a přinášel zprávy ze slovenského exilu ve světě a z Československa.
 • Vycházel do roku 1952.
 • Vydavatel a redaktor: P. Krchňák.

Exempláře z let 1951-1952  jsou uložené v knihovně Colegium Carolinum v Mnichově.

Knihovna Colegium Carolinum v Mnichově poskytla souhlas se zveřejněním listu „Naša Zem“, č. 5 z roku 1951.

Československý kulturní spolok „Štefánik“

 • Tento spolek byl založen ve 30. letech 20. století na předměstí Rosaria v Saladillo v provincii Santa Fe.
 • Sdružoval především slovenské krajany.
 • Organizoval krajanská setkání, oslavy národních svátků a divadelní představení.
 • Sídlo spolku: Viena 203, Saladillo, Rosario.
 • Představenstvo: 1946 – Jozef Valášek, František Zetík, Š. Mutiš.