LaMigrace

Portál o vystěhovalectví do zemí Latinské Ameriky

Archiv

Pěvecký a hudební sbor „Smetana“

 • Československý pěvecký a hudební sbor „Smetana“ byl založen v únoru roku 1935 v Buenos Aires hudebníkem a ředitelem hudební školy J. Michalem.
 • Sbor vystupoval  u příležitosti různých krajanských podniků několik let.
 • Představenstvo:  Josef Michal, Josef Nyklíček, Marka Urbanová, Fr. Jakubek.
 • Sídlo souboru: San Juan 782, Buenos Aires (v prostorách Sokola a Čsl. národního sdružení).

Slovenský spolok Štefánik – Sáenz Peña

 • Slovenský spolok Štefánik byl založen v Sáenz Peña v Chaco ve 30. letech 20. století.
 • Sdružoval slovenské usedlíky a krajany v okolí Chaca
 • Předsednictvo: 1935- Ján Botík, Štefan Kozár.

Slovenský spolok – Comodoro Rivadavia

 • Slovenský spolek  v Comodoro Rivadávia v provincii Chubut byl založen jako II. pobočka Slovenského spolku v Buenos Aires v roce 1933.
 • Sdružoval asi sto krajanů slovenského původu.
 • Organizoval krajanská setkání, divadelní a zábavné pořady a oslavy národních svátků.
 • Předsednictvo: Gabriel Bižon, Mikuš Wolf.
 • Informace o činnosti spolu v listu Slovenský ľud.

 

Slovenský spolok „Štefánik“ – Berisso

 • Slovenský spolek „Štefánik“ byl založen v roce 1933 v Berisso v provincii Buenos Aires.
 • Spolek se oddělil od Československého národního sdružení v Berissu.
 • Spolek pořádal krajanská setkání, zábavy a divadelní představení.
 • Zřídil slovenskou doplňovací školu v Berisso.
 • Sídlo spolku: Concordia 125, Berisso.
 • Předsednictvo: Anton Hrašňa, Josef Pobjecký, Bartolomej Klena, Ján Brezovský, Ludvík Hladký, Josef Blažko, Rudolf Líška.

Československé komité „S“

 • Československé komité „S“ pro pomoc S.S.S.R a jeho spojencům fungovalo za druhé světové války v Buenos Aires.
 •  Neformální organizace se zaměřovala na pořádání sbírek pro válkou postiženého Ruska.
 • Výbor: Alois Slanečka (předseda), Smolan (pokladník), Václav Šmíd (tajemník).
 • Informace o aktivitách komité v listu listu Svornost.

Kroužek přátel sovětského Ruska

 • Neformální skupina Československý kroužek přátel sov. Ruska sdružovala levicové dělníky a živnostníky z Buenos Aires ve 40. letech 20. století.
 • Kroužek fungoval ve spolupráci se spolkem Svornost.
 • Pořádal  divadelní představení, krajanská setkání a peněžní sbírky pro pomoc  válkou postiženého Ruska.
 • Předsednictvo: Angel Miček, Láďa Burel.
 • Informace k činnosti v periodiku Svornost.

Rudý prapor

 • Od srpna 1934 vycházel  ilegální časopis Rudý prapor.
 • Místo vydání uvádí Montevideo, vydal ho nicméně Orgán čsl. komunistické sekce v Jižní Americe se sídlem v Buenos Aires.
 • Časopis se zabývá revoluční  propagandou komunistického hnutí.
 • Je doložené pouze první číslo, které je uloženo v Archivu Náprstkova muzea v Praze.

Československá frakce komunistické strany v Argentině

 • Čeští a slovenští krajané vytvořili na konci 20 let. 20. století českou a slovenskou pobočku v rámci argentinské komunistické strany v Buenos Aires.
 • Nazývali se Jazyková sekce česko-slovenská komunistické strany, Orgán čsl. komunistické strany v Argentině, později Československá frakcia strany komunistickej v Argentině.
 • Jednalo se patrně o jediné krajanské sdružení, které se politicky angažovalo.
 • Sekretariát: José Kmet, Neuquén 758, Buenos Aires.
 • Československá sekce spolupracovala s Dělnickým sdružením a informovala o svých aktivitách v Dělnických listech (1927-1932).
 • Členové:  José Kmet, José Celušňák.
 • V roce 934 vydala v Montevideu revoluční časopis Rudý prapor, dále pak v roce 1947 vydala v Buenos Aires politický oběžník.
 • Působila patrně do konce 40. let.

Sokol – Rosario

 • Tělovýchovná jednota Sokol v Rosario de Santa Fe byla založena v roce 1928.
 • Fungovala fungovala krátce do 30. let 20. století.
 • Organizovala sokolská cvičení a krajanské zábavy.
 • Představenstvo: Frant. Růžička.

Slovenský spolok – Buenos Aires

 • Hlavní slovenský spolek v Buenos Aires.
 • Založen v prosinci v roce 1926 pod názvem Slovenský dělnický spolek.
 • Od roku 1930 funguje pod názvem Slovenský spolek.
 • Sdružoval slovenské krajany většinou dělnického původu.
 • Organizoval krajanská setkání, oslavný národních svátků a divadelní představení.  Ve 30. letech zřídil a vedl zprostředkovatelnu práce pro krajany.
 • Vydával časopis Slovenský ľud (od r. 1929 – 1949) a kalendář Slovenského kulturního spolku (od r. 1932 – 1938).
 • Slovenský spolek měl několik poboček v argentinských provinciích a v Montevideu.
 • V roce 1931 měl 401 členů, v roce 1933  311 členů.
 • Sídlo spolku: Rawson 567, od roku 1940 sídlí ve vlastní budově v ulici Mármor 629, Buenos Aires.
 • Zakládající členové: J. Kriško, A. Sámel, I. Šimko, V. Šaling, M. Hanzel, Š. Daniš.
 • Za 2. světová války se přejmenoval na Slovenský spolok vzájomnej pomoci, v roce 1950 se přejmenoval na Slovenský kultúrný spolok“.
 • Od 50. let se spolek profiloval jako antikomunistický a podporoval myšlenky samostatného Slovenska.
 • Spolek je aktivní dodnes.
 • Organizuje krajanská setkání, oslavy státních svátků a jazykové kurzy slovenštiny.