LaMigrace

Portál o vystěhovalectví do zemí Latinské Ameriky

Archiv

Agrupácia protifašistických Čechoslovákov

 • Sdružení Československých antifašistů v Mexiku bylo založeno na konci 30. let v hlavním městě.
 • Označení ve španělštině: Agrupación de los Checoslovacos antifascistas en México.
 • Cílem bylo podporovat čs. odbojovou vládu v zahraničí a boj Československa za svobodu.
 • Vedení: Arpád Weismann, Eugen Fischgrund.
 • Sdružení bylo na podnět tehdejšího vyslance dr. Wendla v roce 1942 slouženo se starším spolkem Československo- mexickým sdružením.

Československo-mexické sdružení

 • Československo-mexické sdružení (Asociación Checoslovaca Mexicana)  bylo založena  v roce 1934.
 • Cílem sdružení bylo informovat o situaci ve válečném Československu a podporovat profašistický exil v Mexiku.
 • Pořádalo kulturní akce, oslavy výročí Československa a československo-polská setkání.
 • Organizovalo i finanční sbírky pro Čsl. červený kříž v Londýně.
 • Vydávalo politicko-kulturní časopis El Checoslovaco en México.
 • Sídlo: av. Michoacán 81.4, později Medellín 128, D.F.
 • Vedení: 1941: Karel Pospíšil,  ing. Juraj Reich, Václav Vrátný, inž. Teodor Swarz, Rudolf Sudek, 1942: Karel Pospíšil, prof. Josef Brumlík, Zdena Pospíšilová, J. Reich, 1943-5: Theo Schwarz, dr. Oscar Leo Stern , José Smutný, dr. Arpad Weissmann, Francisco Bergmann, Pablo Druckner, Lenka Reinarová de Fodor, dr. Francisco Roth, André Simone, Rodolfo Wurm,  dále pak Francisco Čejka, Emilio Rod, Jorge Popper, Dr. Alfredo Mandelik.
 • V roce 1942 založilo národohospodářskou sekci (sección económica) , které spolupracovala na přípravě poválečné rekonstrukci čsl. hospodářství (ing. Václav Skála, dr. Alfréd Mandelík, Jiří Popper).
 • lenové: Dr. Stern, Jiří Popper, p. Ellbogen, Wurm, Schon, sl. Horovicová, dr. Korálek, Josef Brumlík, ing. Hischmann, ing. Václav Skála, Arnošt Kohn, Josef Suchánek.
 • Sdružení ukončilo svou činnost po roce 1948.

vh

El Checoslovaco en México

 • Noviny vycházely v letech 1942-1945 v hlavním města Mexika.
 • Jednalo se o levicově orientovaný antifašistický list, který vydávala Československo-mexické sdružení.
 • Editor: ing. Jorge Reich.
 • Byly psány ve španělštině a vycházely jednou za měsíc.
 •  Autoři článků: ing.Juraj Reich, Dr. Karel Wendl, František Langer, E. E. Kisch, Lenka Reinerová, F. C. Weiskopf, André Simon, Luders de Negri.
 • Redakce: Lenka Reinerová.
 • Náklad: 1000 ks.

Noviny z roku 1943 (č. 1, 2, 3) jsou uložené v Národním Archivu v Praze. Noviny z let 1944 (č. 1-5)  jsou dostupné zde.

Další informace: M. Trojanová: Časopis El Checoslovaco en México v letech 1942 – 1945.

Doložené exempláře:

1942/č. 1 (28. 10. 1942)

1943/č. 1, 2, 3

1944/č. 1, 2, 3, 4, 5

vh