Spolky

Na těchto stránkách pracujeme. 

 

STRÁNKA

Český dům

V současnosti se jedná o  největší buenosaireský spolek. Byl založen v roce 2002 a má několik stovek členů. Organizuje krajanské setkání, oslavy českých národních svátků a kurzy češtiny pro krajany. V roce 2005–2006 vydával španělsky psané noviny Naše doba. Sídlí v zrenovované budově bývalého českéh … Pokračování textu Český dům

Characteristics of How to Write a 100 Word Essay

The introduction should draw the reader to the remainder of the essay. The main use of the conclusion is to supply the reader with an overview of all of the vital ideas that has been raised by the essay writer within the body of that business essay, therefore writers of a company essay shouldn’t mak … Pokračování textu Characteristics of How to Write a 100 Word Essay

Checoslovaquia libre

Název v češtině:  Svobodné Československo. Podtitul: Pravda vítězí. Noviny vycházely v letech 1939–1941 v Buenos Aires, pak vycházely pod názvem Tábor (1941-1947). Jednalo se o odbojový časopis krajanské kolonie v Argentině. Redaktor: Emanuel Suda. Periodicita: měsíčník. Sídlo: Moreno 524, Buenos Ai … Pokračování textu Checoslovaquia libre

Confidential Info About Nursing Admission Essay That Only the Experts Know About

What You Should Do About Nursing Admission Essay Beginning in the Next Seven MinutesIf you opt to purchase admission essay from us, you’re sure to find lots of experienced writer advantages and support that is competent. You are also going to be requested to compose an admission essay and also you m … Pokračování textu Confidential Info About Nursing Admission Essay That Only the Experts Know About

Dělnické listy

Noviny Dělnické listy vycházely v letech 1926–1932 v Buenos Aires. Podtitul periodika: Orgán českých a slovenských dělníků v Jižní Americe. Španělský název: Hojas Obreras. List měl levicovou a prokomunistickou orientaci, přinášel informace o dělnickém dění v Argentině a ve světě. Periodicita: týdení … Pokračování textu Dělnické listy

Dělnické sdružení v Argentině

Jedná se o jeden z prvních československých dělnických spolků v Buenos Aires. Spolek fungoval v letech 1926–1936. Sdružoval české a slovenské dělníky z Buenos Aires, měl pobočky v Córdobě, Rosariu a Berisso. Organizoval vzdělavací a agitační setkání, pořádal setkání a zábavy. Pořádal mj. i akce k vý … Pokračování textu Dělnické sdružení v Argentině

Dělnické Sdružení v Córdobě

Odborčka Dělnické sdružení bylo založeno  v roce 1927 v Córdobě a bylo přidružené k  Dělnickému Sdružení v Buenos Aires. Levicově orientovaný spolek organizoval pořádal vzdělávací setkání pro dělníky , dále krajanská setkání, zábavy a pomáhl krajanům s opatřením zaměstnání. Předseda: Synek. V roce 1 … Pokračování textu Dělnické Sdružení v Córdobě

Dirty Facts About How to Write a Funny Essay Revealed

The Unusual Secret of How to Write a Funny EssayOne of the main hiccups in choosing funny argumentative essay topics is how comedy is a rather touchy field, and various individuals have various opinions of what comedy is about. Essays which don’t demonstrate these qualities are usually afflicted by … Pokračování textu Dirty Facts About How to Write a Funny Essay Revealed

El Checoslovaco en México

Noviny vycházely v letech 1942-1945 v hlavním města Mexika. Jednalo se o levicově orientovaný antifašistický list, který vydávala Československo-mexické sdružení. Editor: ing. Jorge Reich. Byly psány ve španělštině a vycházely jednou za měsíc.  Autoři článků: ing.Juraj Reich, Dr. Karel Wendl, Franti … Pokračování textu El Checoslovaco en México

El Venecheco

Zpravodaj pro členy venezuelsko-českého sdružení byl založen v roce 1994 v Caracasu. Vycházel do září roku 2010, celkem vyšlo 40 čísel. Redaktoři: Carlos Stohr, Miguel Osers. Periodicita: občasník. Jazyk: španělština, nepravidelně čeština. Ke stažení: El Venecheco, č. 1, roč. 1, říjen-listopad 1994 … Pokračování textu El Venecheco

Here’s What I Know About How to Structure a Narrative Essay

Going into the exam room with a good essay will certainly mitigate any pressure you’re feeling! The essay isn’t about camping in any respect, but about the fragile character of nature. My own theory is that the majority of personal essayists, due to a pure ability to extrapolate, do not struggle to … Pokračování textu Here’s What I Know About How to Structure a Narrative Essay

Historie

Do Argentiny odešlo v první polovině 20. století 25.000 až 50.000 Čechů a Slováků. Pocházeli především z moravského venkova, menších českých a slovenských měst, jakož i z českých a slovenských vesnic na Ukrajině a v Rumunsku. Ve 20. a 40. letech 20. století vystěhovalci založili šedesát krajanských … Pokračování textu Historie

How to Use Song Lyrics in an Essay – the Story

How to Use Song Lyrics in an Essay OptionsIt likes to be distinctive and independent. If she don’t need to understand.Lyrics are permitted to be quoted, with a couple exceptions. The lyricist should be mentioned appropriately along with the composer. If you’re a real songwriter, you understand that … Pokračování textu How to Use Song Lyrics in an Essay – the Story

Jihoameričan

Jihoameričan byl jeden z hlavních krajanských časopisů československé kolonie v meziválečném období a druhým nejstarším listem v Argentině. Podtitul listu: První československý nezávislý časopis v Jižní Americe. Název ve španělštině: Primer Periódico independiente checoslovaco en Sud America, od rok … Pokračování textu Jihoameričan

Jihoamerické ilustrované listy

Jihoamerické ilustrované listy byly založeny v roce 1927 v Buenos Aires. Španělský název: Gaseta Checoeslovaca Ilustrada. Jednalo se o první obrázkový a zábavný časopis v Jižní Americe. Periodicita: měsíčník, poté čtrnáctideník (od srpna 1928). Vydavatel a redaktor: Jar. Kučera, dočasně i Leop. Biso … Pokračování textu Jihoamerické ilustrované listy

Jihoamerický Čechoslovák

Jeden z prvních etablovaných československých listů v Argentině, vycházel od září roku 1923 do konce roku 1924. Od ledna 1925 vycházel pod titulem Jihoameričan. Periodicita: týdeník. Noviny přinášely zpravodajství z Jižní Ameriky a z Československa a informovaly o krajanských aktivitách v Argentině. … Pokračování textu Jihoamerický Čechoslovák

Jihoamerický svět (El Mundo Sudamericano)

Časopis byl založen v roce 1929 v Buenos Aires a vycházel do roku 1932. Název ve španělštině: El mundo Sudamericano. Podtitul ve španělštině: Revista Checoslovaca – Argentina independiente. Periodicita: měsíčník. Časopis přinášel zpravodajství z Argentiny, informace ve španělštině o Československu, … Pokračování textu Jihoamerický svět (El Mundo Sudamericano)

Juhoamerický Slovák

Název ve španělštině: El Eslovaco de América del Sur. Vycházel v letech 1950–1955 v Buenos Aires.  V roce 1959 vyšlo jedno jubilejní číslo. List byl orientovaný na slovenský politický exil a krajanskou komunitu v Buenos Aires. Přinášel zpravodajství o Slovácích ve světě a doma. Redaktoři: Dr. A. Gré … Pokračování textu Juhoamerický Slovák

Kalendář českých krajanů v Argentině

zde přijde úvodní text o čs v arg. 2 odstavce plus fotky

Komenský – Villa Devoto

Spolek byl založen 12. 8. 1928 v Buenos Aires pro potřeby československé školy ve Villa Devoto. Hlavním cílem spolku tedy bylo zřízení české školy. Španělský název: Asociación educacionista Checoslovaca. Zakladatelé: M. Kozák, V. Hajda, Myslík, Jan Purkrábek. Zpočátku organizoval nedělní školu pod v … Pokračování textu Komenský – Villa Devoto