Spolky

Na těchto stránkách pracujeme. 

 

STRÁNKA

Krajanská periodika v Argentině

Počátky kontinuálního českého tisku v Argentině se datují od roku 1923, kdy začal v Buenos Aires vycházet krajanský český list Jihoamerický Čechoslovák, který od roku 1925 nesl zkrácený název Jihoameričan (1923–1944). V meziválečném období vycházelo v Argentině dvanáct česky psaných periodik a jeden … Pokračování textu Krajanská periodika v Argentině

Kroužek přátel sovětského Ruska

Neformální skupina Československý kroužek přátel sov. Ruska sdružovala levicové dělníky a živnostníky z Buenos Aires ve 40. letech 20. století. Kroužek fungoval ve spolupráci se spolkem Svornost. Pořádal  divadelní představení, krajanská setkání a peněžní sbírky pro pomoc  válkou postiženého Ruska. … Pokračování textu Kroužek přátel sovětského Ruska

Melodías de Praga

Oběžník pro posluchače čsl. rozhlasového vysílání v Buenos Aires. Španělský název: Boletín de la Audición Checoslovaca. Vydavatel: Alois Paduch. Vycházel na začátku 60. let 20. století v Buenos Aires. Periodicita: měsíčník. Jazyk: čeština a španělština.  Naskenovaný exemplář poskytla Susana Slanina, … Pokračování textu Melodías de Praga

Mexiko – Periodika

Mladosť

Titul: Mladosť : časopis pre poučenie a zábavu. Slovensky psaný časopis byl založený v květnu roku 1949 v Buenos Aires jako jeden z prvních literárních exilový časopis slovenského poválečného exilu. Tento cyklostylovaný měsíčník seznamoval s literárními texty slovenských literátů v exilu. Zakladatel … Pokračování textu Mladosť

Morava – sportovní klub

Československý sportovní klub Morava byl založen 1. 5. 1940 v P. R. Sáenz Peňa v Chaco. Španělský název: Club Deportivo Checoslovaco MORAVA. Spolek organizoval sportovní, kulturní a zábavné podniky. Postavil vlastní budovu se sportovními hřišti  v P.R.SP. V roce 1944 měl 63 členů. Předsednictvo (194 … Pokračování textu Morava – sportovní klub

Náš Domov – Asociación de Checos y Eslovacos

Spolek potomků československých vystěhovalců z Patagonie byl založen v roce 1994. Sdružuje krajany z Comodoro Rivadavia a okolí. Spolek organizuje krajanská setkání a účastní se  Dnů přistěhovalců. Pořádal kurzy češtiny. Zakladatelé: Estanislao Svoboda, Juan Svoboda, , Juan Muck, Pablo Mykietyn, Car … Pokračování textu Náš Domov – Asociación de Checos y Eslovacos

Naša zem

Slovensky psané noviny „Naša zem“ byly založené v roce 1948 v Buenos Aires. Španělský titul: Nuestra Tierra. Podtitul: Rolníkova Spokojenosť – Požehnáním národa. List byl orgánem Slovenské Rolnické strany v Argentině. Hlásil k myšlenkám samostatného Slovenska, podporoval vládní režim v Argentině a p … Pokračování textu Naša zem

Naše doba – Periodico Nuestro tiempo

Noviny Naše doba založil krajanský spolek Český dům v roce 2004 v Buenos Aires. Španělské označení: Periodico Nuestro tiempo. Noviny byly vydávané do roku 2005. Vyšlo celkem 10 čísel. Periodicita: čtvrtletník. Jazyk: španělština. Vydavatel a redaktor: Claudio Enrique Bafico. Přispěvatelé: Francisco … Pokračování textu Naše doba – Periodico Nuestro tiempo

Našim dětem

List byl založen učitelem Milošem Brunclíkem v Presidencia Roque Sáenz Peña v pronvincii Chaco. Určen pro děti československých škol v Argentině a jejich rodiče. Vycházel v roce 1938, poté několik let jako příloha novin Sjednocení. Exempláře jsou uloženy v knihovně Náprstkova muzea v Praze a v Národ … Pokračování textu Našim dětem

Nová Doba (Nueva Era)

Jedná se o nejdéle vycházející československý krajanský list v Argentině. Vycházel v letech 1931–1961 v Buenos Aires. Název ve španělštině: Nueva Era. Podtitul: Nezávislý československý časopis v Jižní Americe, později ve španělštině: El más Popular Organo de los Checos y Eslovacos en la América del … Pokračování textu Nová Doba (Nueva Era)

Obrana (La Defenza)

List navázal na zakázané Dělnické listy na podzim roku 1932 a vycházel do října roku 1936. Levicový,  prokomunistický list. Přinášel informace od dělnickém hnutí v Argentině a ve světě a částečně informoval o krajanských aktivitách. Majitel a vydavatel: Dělnické hnutí v Buenos Aires (1932–1935) a Sv … Pokračování textu Obrana (La Defenza)

Obrázky

Zprávu o Argentině, napsal Jan Jetmar. 1906 Allianza Checoslovaca, Buenos Aires, Slavnostní otevření české školy za přítomnosti vyslance dr. Františka Kadeřábka, 1936 Český spolek v Godoy Cruz v Mendoze, Argentina OLYMPUS DIGITAL CAMERA  

Obzor

List byl založen v roce 1936 v Presidencii Roque Sáenz Peña v provincii Chaco. Podtitul ve španělštině: Periodico independiente Checoslovaco. Periodicita: čtrnáctideník. Počet vydání: 11 čísel. Redakce: Rudolfo Vávra. Exempláře jsou uloženy v knihovně Náprstkova Muzea v Praze a v Národní knihovně v … Pokračování textu Obzor

Osobnosti krajanského života

Příběh každého emigranta je jedinečný a neopakovatelný. Někteří jedinci sehráli významnou roli v pracovním, kulturním i krajanském životě,  o některých se psalo v dobovém tisku, jiný řídili chod krajanské komunity ze zákulisí a jejich jména znají jen pamětníci a rodinní příslušníci. V této sekci uve … Pokračování textu Osobnosti krajanského života

Ozvěny

Exilový časopis Čechoslováků v Brazílii byl založen v lednu 1956. Vydavatel a redaktor: A. Jablonský. Vyšlo 20 čísel. Časopis zanikl v roce 1960. Částešně ho nahradil časopis Západoslavia.

Pěvecký a hudební sbor „Smetana“

Československý pěvecký a hudební sbor „Smetana“ byl založen v únoru roku 1935 v Buenos Aires hudebníkem a ředitelem hudební školy J. Michalem. Sbor vystupoval  u příležitosti různých krajanských podniků několik let. Představenstvo:  Josef Michal, Josef Nyklíček, Marka Urbanová, Fr. Jakubek. Sídlo so … Pokračování textu Pěvecký a hudební sbor „Smetana“

R

Rozhled

Český exilový list Rozhled (špan. Orientación) byl založen v roce 1950 v Buenos Aires. Podtitul: Časopis české emigrace v Jižní Americe / Revista de la Emigración Checa en la América del Sud Tento cyklostylovaný časopis vycházel jeden rok. Periodicita: měsíčník, později nepravidelně. Jazyk: češtině, … Pokračování textu Rozhled

Rudý prapor

Od srpna 1934 vycházel  ilegální časopis Rudý prapor. Místo vydání uvádí Montevideo, vydal ho nicméně Orgán čsl. komunistické sekce v Jižní Americe se sídlem v Buenos Aires. Časopis se zabývá revoluční  propagandou komunistického hnutí. Je doložené pouze první číslo, které je uloženo v Archivu Náprs … Pokračování textu Rudý prapor