Spolky

Na těchto stránkách pracujeme. 

 

STRÁNKA

Sdružení Slovanů

Spolek byl založen v roce 1927 z původního Club International. Španělský název: Asociación Eslava. Sdružení mělo čtyři odbory: československý, jihoslovansky, polský a ruský. Sídlo : Maipú 450, poté 25 de Mayo 535, Buenos Aires. Předseda: František G. Skamenov. Spolek vydal publikaci Informační spis … Pokračování textu Sdružení Slovanů

Sjednocení (Unión)

List byl založen federací spolků Československé sjednocení v Argentině v roce 1939. Vycházel  v letech 1938–1939 v Buenos Aires. Počet vydání: 40 čísel. Exempláře jsou uloženy v Národní knihovně v Buenos Aires.

Slavia

Jedná se o první krajanský list v Argentině , jehož první číslo vyšlo v roce 1907. List vydal spolek Slávie v Buenos Aires. Redakce: Brúha a Kostih. Počet vydání:  šest. List byl tištěn hektograficky. Náklad: 250 výtisků. Dva exempláře jsou uloženy v archivu Náprstkova muzea v Praze.

Slavia

 Vzdělávací a podpůrný spolek Slavia (portugalsky: União Educacional e de Apoio Slavia) byl založen v roce 1893 v São Paulo. Jedná se o nejstarší český spolek v Jižní Americe. Sídla spolku: Correa Dias 17,  Vila Mariana; od 1942 vlastní spolková budova v ulici v Dr. Rodrigo de Barros 149, Luz. Spole … Pokračování textu Slavia

Slávia – Temperley

Spolek byl založen v roce 1941  na předměstí Buenos Aires. Španělský název: Club Cultural y Deportivo Checoslovaco „Temperley“. Spolek sdružoval české vystěhovalce z předměstí Temperley. Organizoval krajanská setkání, národní oslavy, divadelní představení a sportovní utkání. Ve 40. letech 20. stolet … Pokračování textu Slávia – Temperley

Slávie – Buenos Aires

Jedná se o první český krajanský spolek v Argentině. Byl založen v Buenos Aires v roce 1903. Zakladatelé spolku: Sartr, Tlalka, Brůha. Spolek měl klubovou knihovnu, do které předplácel i český tisk. Vydal první český krajanský časopis Slávii (1907).

Slávie – Československý podpůrný spolek

Spolek vznikl v roce 1925 přejmenováním Československého Národního Sdružení v provincii Chaco. Organizoval kulturní a společenská setkání krajanů v Presidencii Roque Sáenz Peña na severu Argentiny a řešil zejména otázky hospodářské i kulturní spjaté s československou kolonií v provincii Chaco. Zaslo … Pokračování textu Slávie – Československý podpůrný spolek

Slovenská evangelický sbor

Náboženská organizace slovenských evangelíků přišlých z Bulharska a Jugoslavie byla založena v roce 1935 v Bajo Hondo v provincii Chaco. Slovenský název zněl „Slovenský ev. augsb. v. církevný zbor“, název ve španělštině: Congregación Evangélica Luterana Eslovaca. Předsednictvo: Pablo Hruška, Jan Bot … Pokračování textu Slovenská evangelický sbor

Slovenská informačná služba

Politický zpravodaj informoval o politických záležitostech Slováků usilující o nezávislost Slovenska. Vydával ho Slovenský akční výbor. Byl založený po roce 1946 v Římě, od roku 1947 přesídlil i s  vydavately do Buenos Aires, kde vycházel do roku 1953. Byl psán ve španělštině i slovenštině. Exi … Pokračování textu Slovenská informačná služba

Slovenská katolícká informačná služba

Slovensky psaný zpravodaj vycházel původně v Římě a od jara 1947 v Buenos Aires. Byl orgánem Slovenského Akčního výboru. Vycházel litograficky ve slovenštině, němčině a francouzštině. Bulletin vycházel do roku 1954 a poté v letech 1961-1963 ( v osmnácti číslech). Vydavatel a redaktor: A. Grebert. Ča … Pokračování textu Slovenská katolícká informačná služba

Slovenská mládež

Slovensky psaný časopis Slovenská mládež byl založený v březnu v roce 1949  v Buenos Aires. Časopis Ústredia slovenskej mládeže v zahraničí. Hlavní redaktor: A. Macek. List  vycházel necelé dva roky. Je doloženo 12 čísel. Exempláře jsou uložené v knihovně Collegium Carolinum v Mnichově. Knihovna Col … Pokračování textu Slovenská mládež

Slovenská Republika

Slovensky psaný list Slovenská Republika byl založený v únoru v roce 1949 v Buenos Aires. Vydával ho tiskový orgán Slovenského akčního výboru, organizace slovenských emigrantů, v jejích čele  stál Ferdinand Durčanský (býv. ministr zahraničí Slovenského státu), prof. Polakovič, Dr. A. Bugan, pplk, Le … Pokračování textu Slovenská Republika

Slovenská rodina v Argentině

 Zpravodaj byl vydávaný v 50. a 60. letech Slovenským katolickým spolkem v Buenos Aires. Prvním redaktorem byl Anton Bugan, druhým pak Štefan Hnilecký. List vycházel cyklostylem v letech 1953-1956 a tiskem v letech 1963-1967. List referoval o katolické doktrině a informoval o činnosti slovenských ka … Pokračování textu Slovenská rodina v Argentině

Slovenské Zvesti

Bulletin „Slovenské Zvesti“ byl založen v roce 1956 v Buenos Aires jako tiskový orgán Slovenského Osvobozovacího Výboru. Celý titul: „Slovenské Zvesti Reprezentácie SOV-U v Argentíne“. Navazoval na list Slovenské Zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike. Vycházel v letech 1956 – 1959. Celkem vyšlo 35 čí … Pokračování textu Slovenské Zvesti

Slovenské Zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike

Slovenský zpravodaj Slovenské Zvesti byl založený v listopadu 1947 v Buenos Aires. Titul: Slovenské zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike. List vydával Slovenský akční výbor  /SOV/ bojující za právo Slováků na samostatný stát. Zakladatel a redaktor: Rudolf Dilong, OFM. Vycházel dvakrát do měsíce  do … Pokračování textu Slovenské Zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike

Slovenský Ĺud (Pueblo Eslovaco)

List byl založen v roce 1929 Slovenským robotnickým spolkom v Buenos Aires. Jediný slovenský krajanský list v Argentině v první polovině 20. století. Vycházel v letech 1929-1948. Vydavatel: Slovenský spolok v Buenos Aires. Redakce: Daniel Bučenec, Roman Bzala, Jan Kolenička, Stena Kopaj, Pavel Kolec … Pokračování textu Slovenský Ĺud (Pueblo Eslovaco)

Slovenský spolok – Buenos Aires

Hlavní slovenský spolek v Buenos Aires. Založen v prosinci v roce 1926 pod názvem Slovenský dělnický spolek. Od roku 1930 funguje pod názvem Slovenský spolek. Sdružoval slovenské krajany většinou dělnického původu. Organizoval krajanská setkání, oslavný národních svátků a divadelní představení.  Ve … Pokračování textu Slovenský spolok – Buenos Aires

Slovenský spolok – Comodoro Rivadavia

Slovenský spolek  v Comodoro Rivadávia v provincii Chubut byl založen jako II. pobočka Slovenského spolku v Buenos Aires v roce 1933. Sdružoval asi sto krajanů slovenského původu. Organizoval krajanská setkání, divadelní a zábavné pořady a oslavy národních svátků. Předsednictvo: Gabriel Bižon, Mikuš … Pokračování textu Slovenský spolok – Comodoro Rivadavia

Slovenský spolok „Štefánik“ – Berisso

Slovenský spolek „Štefánik“ byl založen v roce 1933 v Berisso v provincii Buenos Aires. Spolek se oddělil od Československého národního sdružení v Berissu. Spolek pořádal krajanská setkání, zábavy a divadelní představení. Zřídil slovenskou doplňovací školu v Berisso. Sídlo spolku: Concordia 125, Ber … Pokračování textu Slovenský spolok „Štefánik“ – Berisso

Slovenský spolok Štefánik – Sáenz Peña

Slovenský spolok Štefánik byl založen v Sáenz Peña v Chaco ve 30. letech 20. století. Sdružoval slovenské usedlíky a krajany v okolí Chaca Předsednictvo: 1935- Ján Botík, Štefan Kozár.