Spolky

Na těchto stránkách pracujeme. 

 

STRÁNKA

Slovenský život v Argentine

Časopis „Slovenský život v Argentině“ je nejdéle vycházející periodikum ve slovenském jazyce v Jižní Americe. List byl založený v roce 1976 v Buenos Aires. Celý titul: Slovenský život v Argentíne: tlačový orgán Slovenského kultúrneho spolku. Španělské označení časopisu „La vida de los Eslovacos en A … Pokračování textu Slovenský život v Argentine

Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole

Zpravodaj „Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole“ vycházel v Buenos Aires v roce 1971. Informoval o aktivitách slovenského exilu, který bojoval za osamostatnění Slovenska ve svobodném světě. Cyklostylovaný list vycházel krátce. Jazyk: slovenština. Jeden exemplář je uchován v Literárním archivu SNK … Pokračování textu Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole

Sokol – Sáenz Peña

Tato pobočka Tělocviční jednoty Sokol byla založena v Presidencii Roque Sáenz Peña v provincii Chaco v roce 1928. Zakladatelé: František Marvánek, Josef Virt, Jiří Helly a Karel Malina. Sokol organizoval sokolská cvičení a veřejná vystoupení. Pořádal také divadelní představení a přednášky. Členové s … Pokračování textu Sokol – Sáenz Peña

Sokol – Buenos Aires

Tato tělocvičná jednota Sokol byla založena v Buenos Aires v roce 1908, jednalo se o první pobočku Sokola v Jižní Americe Španělský název: La Unión de Gimnastas Sokol. Sokol patřil k nejdůležitějším a nejangažovanějším spolkům v Argentině. Sokol Buenos Aires patřil do I. okrsku sokolské župy zahrani … Pokračování textu Sokol – Buenos Aires

Sokol – La Plata

Tato tělovýchovná jednota Sokol byla založena v městě La Plata (nedaleko hlavního města) ve 30. letech 20. století. Španělský název: Unión Gimnástica Sokol Checoslovaco. Organizovala sokolská cvičení. Fungovala krátce.

Sokol – Piñeyro Avellaneda

Pobočka tělocvičné jednoty Sokol – Piñeyro byla založena na předměstí v Buenos Aires v roce 1926. Organizovala sokolská cvičení a veřejné vystoupení.

Sokol – Rosario

Tělovýchovná jednota Sokol v Rosario de Santa Fe byla založena v roce 1928. Fungovala fungovala krátce do 30. let 20. století. Organizovala sokolská cvičení a krajanské zábavy. Představenstvo: Frant. Růžička.

Sokol – Villa Dominico

Tato tělovýchovná jednota byla založena na předměstí Buenos Aires jako pobočka zdejšího Sokola v roce 1926. Španělský název: Unión gimnástica „Sokol“ en Villa Dominico. Organizovala pravidelná cvičení, veřejné vystoupení, přednášky, divadelní představení, oslavy národních svátků a krajanské zábavy. … Pokračování textu Sokol – Villa Dominico

Sokol (Sao Paulo)

Tělovýchovná jednota Sokol v Sao Paulo byla založena v roce  1924.

Společnost přátel Prvního čsl. rozhlasu v Buenos Aires

Jedná se o volné sdružení českých divadelníků žijících v Buenos Aires. Španělský název: La Sociedad Checoslovaca „Amigos de las audiciones“. Soubor uvedl v letech 1936–1942 desítky divadelních představení. Účinkoval v čsl. rozhlase v Buenos Aires. Režisér souboru: Pavel Zimandl. Herci a zpěváci: Olg … Pokračování textu Společnost přátel Prvního čsl. rozhlasu v Buenos Aires

Svaz československých spolků

Spolek byl založen v roce 1928 v Buenos Aires a fungoval do roku 1939. Španělský název: Asociación Checoslovaca de Protección Mutua. Sdružoval většinu tehdejších československých spolků. Svaz provozoval vystěhovaleckou kancelář, jež zprostředkovávala československým přistěhovalcům zaměstnání a sehrá … Pokračování textu Svaz československých spolků

Svaz československým robotníkov v Južnej Amerike

Spolek byl založen v roce 1935 v Buenos Aires. Sloučil se s dřívějším Dělnickým sdružením. Převzal i dělnický  časopis Obrana. Španělský název: Liga de los Obreros Checoslovacos.

Svornost

„Československý kulturní a vzdělávací spolek Svornost“ byl založen v listopadu roku 1936 v Buenos Aires. Španělský název: Asociación Cultural Checoslovaca „CONCORDIA“. Sídlo: Tres Arroyos 376/78, Villa Devoto, Buenos Aires. Ve spolku působili čeští i slovenští krajané dělnického původu ve čtvrti Vil … Pokračování textu Svornost

Svornost (Concordia)

List byl založen v roce 1936 v Buenos Aires. Navázal na dělnický list Obrana. Periodicita: čtrnáctideník (do roku 1943). Periodikum se profilovalo jako dělnické. Vydával Čsl. vzdělávací a zábavný spolek Svornost. Redaktor:  Alois Slamečka (1936), Štefan Kusenda  (1937- 42), Luis Kozák (1942-43). Jaz … Pokračování textu Svornost (Concordia)

Tábor

List byl pokračovatel listu Checoslovaquia libre. Vycházel v letech 1941–1947 v Buenos Aires. Periodicita: měsíčník, později čtrnáctideník. Vydavatel a redaktor: Emil Suda. Jazyk: čeština, některé články a úvodníky ve španělštině, slovenská příloha. Exempláře listu z let 1941-1945 jsou k dispozici v … Pokračování textu Tábor

Tatran

Slovenský spolek byl založený v roce  1923 v Buenos Aires. Název: Tatran – Vzájomne podporujúci a vzdělavajúci spolok Slovákov v Južnej Amerike. Sdružoval slovenské vystěhovalce v Buenos Aires a okolí. Zajišťoval poradnu pro slovenské vystěhovalce, zprostředkování práce, výuku španělštiny a spravova … Pokračování textu Tatran

The Do’s and Don’ts of Medical Powerpoint Presentation

What You Must Know About Medical Powerpoint PresentationYou can find a lot of methods to find this carried out. Essentially additional men and women directed you. It is an issue of confidence in both situations.There are plenty of fashions to pick from, and also on having a lot of booklets and novel … Pokračování textu The Do’s and Don’ts of Medical Powerpoint Presentation

Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině

Zpravodaj „Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině“ byl  patrně jediným poválečným česky psaným exilovým časopisem v Argentině. Cyklostylovaný list vycházel od února 1949 do roku 1950. Založil ho a vedl býv. vyslanec dr. František Kadeřábek. List přinášel politické zpravodajství z komunis … Pokračování textu Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině

Unbiased Report Exposes the Unanswered Questions on How to Write an Autobiography Essay about Yourself

The Secret to How to Write an Autobiography Essay about YourselfWho knew essay writing may be so tough. You may also think of an ending that mirrors the start of your essay. When you are in possession of a little plan of the way in which an essay is going to be structured, you make the writing proce … Pokračování textu Unbiased Report Exposes the Unanswered Questions on How to Write an Autobiography Essay about Yourself

Unión Checoeslovaca

Spolek byl založen v budově bývalé Československé doplňovací škole v roce 1960. Unión Checoeslovaca patří k největším a nejaktivnějším  krajanským spolkům na severu Argentiny. Organizuje krajanská setkání a oslavy národních svátků. Požádá kurzy češtiny pod vedením učitele vyslaného z ČR. V rámci spo … Pokračování textu Unión Checoeslovaca