Krajanské spolky

Češi a Slováci v Argentině založili v první polovině 20. století přes šedesát krajanských spolků, jakož i několik divadelních a pěveckých souborů, sokolských jednot a československých doplňovacích škol. Posláním těchto  organizací bylo především posilovat životaschopnost české a slovenské kultury a československé kolonie v Jižní Americe. Více k historii krajanských spolků v Argentině.

Ve druhé polovině 20. století došlo vlivem politických restrikcí vůči Slovanům v Argentině k zániku a postupnému úpadku většiny českých spolků. Expanzi zaznamenala slovenská kolonie. Poválečná slovenská exilová emigrace přívrženců nezávislého Slovenska vytvořila v 50. letech v Argentině  přes deset nových spolků.

Demokratizaci v obou zemích napomohla k obnovení zájmu o české dědictví u potomků čsl. vystěhovalců. V současnosti je v Argentině registrováno dvacítka českých, slovenských a smíšených česko-slovenských spolků, které se hlásí ke svému středoevropskému dědictví. K největším z nich patří v Buenos Aires Český dům a Slovenský spolok a Sdružení (Unión) v Chaco.

Soupis českých a slovenských spolků v Argentině – vč. historie a fotografií.

STRÁNKA

Československý klub – Rosario

Spolek byl založen v roce 1926 ve městě Rosario v provincii Santa Fe. Sdružoval zhruba čtyřicet krajanů z Rosaria a okolí. Pomáhal krajanům zaopatřovat zaměstnání, pořádal přednášky, divadelní představení a krajanské zábavy. Spravoval vlastní knihovnu. Sídlo spolku: Laprida 897, Rosaro Předsednictvo … Pokračování textu Československý klub – Rosario

Československý klub – Santa Fe

Spolek byl založen v hlavním městě provincie Santa Fe v roce 1927. Španělský název: Club Checoslovaco en Santa Fe. Spolek organizoval krajanská setkání a oslavy národních svátků. Zakládající členové: Vladislav Nejman. Sídlo: Calle 12, Octubre N 1326, Santa Fe. Podle zprávy vyslanectví z roku 1952 mě … Pokračování textu Československý klub – Santa Fe

Československý kulturní spolok „Štefánik“

Tento spolek byl založen ve 30. letech 20. století na předměstí Rosaria v Saladillo v provincii Santa Fe. Sdružoval především slovenské krajany. Organizoval krajanská setkání, oslavy národních svátků a divadelní představení. Sídlo spolku: Viena 203, Saladillo, Rosario. Představenstvo: 1946 – Jozef V … Pokračování textu Československý kulturní spolok „Štefánik“

Československý podpůrný spolek – Berisso

Spolek byl založen v roce 1926 na předměstí Buenos Aires. Sdružoval české a slovenské vystěhovalce z městečka Berisso, kde se usadila poměrně velká skupina dělníků a řemeslníků pocházejících z Československa, kteří pracovali ve zdejších továrnách. Zakladatelé: Petr Pošta a J. Paulik. Spolek fungoval … Pokračování textu Československý podpůrný spolek – Berisso

Český dům

V současnosti se jedná o  největší buenosaireský spolek. Byl založen v roce 2002 a má několik stovek členů. Organizuje krajanské setkání, oslavy českých národních svátků a kurzy češtiny pro krajany. V roce 2005–2006 vydával španělsky psané noviny Naše doba. Sídlí v zrenovované budově bývalého českéh … Pokračování textu Český dům

Dělnické sdružení v Argentině

Jedná se o jeden z prvních československých dělnických spolků v Buenos Aires. Spolek fungoval v letech 1926–1936. Sdružoval české a slovenské dělníky z Buenos Aires, měl pobočky v Córdobě, Rosariu a Berisso. Organizoval vzdělavací a agitační setkání, pořádal setkání a zábavy. Pořádal mj. i akce k vý … Pokračování textu Dělnické sdružení v Argentině

Dělnické Sdružení v Córdobě

Odborčka Dělnické sdružení bylo založeno  v roce 1927 v Córdobě a bylo přidružené k  Dělnickému Sdružení v Buenos Aires. Levicově orientovaný spolek organizoval pořádal vzdělávací setkání pro dělníky , dále krajanská setkání, zábavy a pomáhl krajanům s opatřením zaměstnání. Předseda: Synek. V roce 1 … Pokračování textu Dělnické Sdružení v Córdobě

Komenský – Villa Devoto

Spolek byl založen 12. 8. 1928 v Buenos Aires pro potřeby československé školy ve Villa Devoto. Hlavním cílem spolku tedy bylo zřízení české školy. Španělský název: Asociación educacionista Checoslovaca. Zakladatelé: M. Kozák, V. Hajda, Myslík, Jan Purkrábek. Zpočátku organizoval nedělní školu pod v … Pokračování textu Komenský – Villa Devoto

Kroužek přátel sovětského Ruska

Neformální skupina Československý kroužek přátel sov. Ruska sdružovala levicové dělníky a živnostníky z Buenos Aires ve 40. letech 20. století. Kroužek fungoval ve spolupráci se spolkem Svornost. Pořádal  divadelní představení, krajanská setkání a peněžní sbírky pro pomoc  válkou postiženého Ruska. … Pokračování textu Kroužek přátel sovětského Ruska

Morava – sportovní klub

Československý sportovní klub Morava byl založen 1. 5. 1940 v P. R. Sáenz Peňa v Chaco. Španělský název: Club Deportivo Checoslovaco MORAVA. Spolek organizoval sportovní, kulturní a zábavné podniky. Postavil vlastní budovu se sportovními hřišti  v P.R.SP. V roce 1944 měl 63 členů. Předsednictvo (194 … Pokračování textu Morava – sportovní klub

Pěvecký a hudební sbor „Smetana“

Československý pěvecký a hudební sbor „Smetana“ byl založen v únoru roku 1935 v Buenos Aires hudebníkem a ředitelem hudební školy J. Michalem. Sbor vystupoval  u příležitosti různých krajanských podniků několik let. Představenstvo:  Josef Michal, Josef Nyklíček, Marka Urbanová, Fr. Jakubek. Sídlo so … Pokračování textu Pěvecký a hudební sbor „Smetana“

Sdružení Slovanů

Spolek byl založen v roce 1927 z původního Club International. Španělský název: Asociación Eslava. Sdružení mělo čtyři odbory: československý, jihoslovansky, polský a ruský. Sídlo : Maipú 450, poté 25 de Mayo 535, Buenos Aires. Předseda: František G. Skamenov. Spolek vydal publikaci Informační spis … Pokračování textu Sdružení Slovanů

Slávia – Temperley

Spolek byl založen v roce 1941  na předměstí Buenos Aires. Španělský název: Club Cultural y Deportivo Checoslovaco „Temperley“. Spolek sdružoval české vystěhovalce z předměstí Temperley. Organizoval krajanská setkání, národní oslavy, divadelní představení a sportovní utkání. Ve 40. letech 20. stolet … Pokračování textu Slávia – Temperley

Slávie – Buenos Aires

Jedná se o první český krajanský spolek v Argentině. Byl založen v Buenos Aires v roce 1903. Zakladatelé spolku: Sartr, Tlalka, Brůha. Spolek měl klubovou knihovnu, do které předplácel i český tisk. Vydal první český krajanský časopis Slávii (1907).

Slávie – Československý podpůrný spolek

Spolek vznikl v roce 1925 přejmenováním Československého Národního Sdružení v provincii Chaco. Organizoval kulturní a společenská setkání krajanů v Presidencii Roque Sáenz Peña na severu Argentiny a řešil zejména otázky hospodářské i kulturní spjaté s československou kolonií v provincii Chaco. Zaslo … Pokračování textu Slávie – Československý podpůrný spolek

Slovenská evangelický sbor

Náboženská organizace slovenských evangelíků přišlých z Bulharska a Jugoslavie byla založena v roce 1935 v Bajo Hondo v provincii Chaco. Slovenský název zněl „Slovenský ev. augsb. v. církevný zbor“, název ve španělštině: Congregación Evangélica Luterana Eslovaca. Předsednictvo: Pablo Hruška, Jan Bot … Pokračování textu Slovenská evangelický sbor

Slovenský spolok – Buenos Aires

Hlavní slovenský spolek v Buenos Aires. Založen v prosinci v roce 1926 pod názvem Slovenský dělnický spolek. Od roku 1930 funguje pod názvem Slovenský spolek. Sdružoval slovenské krajany většinou dělnického původu. Organizoval krajanská setkání, oslavný národních svátků a divadelní představení.  Ve … Pokračování textu Slovenský spolok – Buenos Aires

Slovenský spolok – Comodoro Rivadavia

Slovenský spolek  v Comodoro Rivadávia v provincii Chubut byl založen jako II. pobočka Slovenského spolku v Buenos Aires v roce 1933. Sdružoval asi sto krajanů slovenského původu. Organizoval krajanská setkání, divadelní a zábavné pořady a oslavy národních svátků. Předsednictvo: Gabriel Bižon, Mikuš … Pokračování textu Slovenský spolok – Comodoro Rivadavia

Slovenský spolok „Štefánik“ – Berisso

Slovenský spolek „Štefánik“ byl založen v roce 1933 v Berisso v provincii Buenos Aires. Spolek se oddělil od Československého národního sdružení v Berissu. Spolek pořádal krajanská setkání, zábavy a divadelní představení. Zřídil slovenskou doplňovací školu v Berisso. Sídlo spolku: Concordia 125, Ber … Pokračování textu Slovenský spolok „Štefánik“ – Berisso

Slovenský spolok Štefánik – Sáenz Peña

Slovenský spolok Štefánik byl založen v Sáenz Peña v Chaco ve 30. letech 20. století. Sdružoval slovenské usedlíky a krajany v okolí Chaca Předsednictvo: 1935- Ján Botík, Štefan Kozár.