Krajanské spolky

Češi a Slováci v Argentině založili v první polovině 20. století přes šedesát krajanských spolků, jakož i několik divadelních a pěveckých souborů, sokolských jednot a československých doplňovacích škol. Posláním těchto  organizací bylo především posilovat životaschopnost české a slovenské kultury a československé kolonie v Jižní Americe. Více k historii krajanských spolků v Argentině.

Ve druhé polovině 20. století došlo vlivem politických restrikcí vůči Slovanům v Argentině k zániku a postupnému úpadku většiny českých spolků. Expanzi zaznamenala slovenská kolonie. Poválečná slovenská exilová emigrace přívrženců nezávislého Slovenska vytvořila v 50. letech v Argentině  přes deset nových spolků.

Demokratizaci v obou zemích napomohla k obnovení zájmu o české dědictví u potomků čsl. vystěhovalců. V současnosti je v Argentině registrováno dvacítka českých, slovenských a smíšených česko-slovenských spolků, které se hlásí ke svému středoevropskému dědictví. K největším z nich patří v Buenos Aires Český dům a Slovenský spolok a Sdružení (Unión) v Chaco.

Soupis českých a slovenských spolků v Argentině – vč. historie a fotografií.

STRÁNKA

Sokol – Sáenz Peña

Tato pobočka Tělocviční jednoty Sokol byla založena v Presidencii Roque Sáenz Peña v provincii Chaco v roce 1928. Zakladatelé: František Marvánek, Josef Virt, Jiří Helly a Karel Malina. Sokol organizoval sokolská cvičení a veřejná vystoupení. Pořádal také divadelní představení a přednášky. Členové s … Pokračování textu Sokol – Sáenz Peña

Sokol – Buenos Aires

Tato tělocvičná jednota Sokol byla založena v Buenos Aires v roce 1908, jednalo se o první pobočku Sokola v Jižní Americe Španělský název: La Unión de Gimnastas Sokol. Sokol patřil k nejdůležitějším a nejangažovanějším spolkům v Argentině. Sokol Buenos Aires patřil do I. okrsku sokolské župy zahrani … Pokračování textu Sokol – Buenos Aires

Sokol – La Plata

Tato tělovýchovná jednota Sokol byla založena v městě La Plata (nedaleko hlavního města) ve 30. letech 20. století. Španělský název: Unión Gimnástica Sokol Checoslovaco. Organizovala sokolská cvičení. Fungovala krátce.

Sokol – Piñeyro Avellaneda

Pobočka tělocvičné jednoty Sokol – Piñeyro byla založena na předměstí v Buenos Aires v roce 1926. Organizovala sokolská cvičení a veřejné vystoupení.

Sokol – Rosario

Tělovýchovná jednota Sokol v Rosario de Santa Fe byla založena v roce 1928. Fungovala fungovala krátce do 30. let 20. století. Organizovala sokolská cvičení a krajanské zábavy. Představenstvo: Frant. Růžička.

Sokol – Villa Dominico

Tato tělovýchovná jednota byla založena na předměstí Buenos Aires jako pobočka zdejšího Sokola v roce 1926. Španělský název: Unión gimnástica „Sokol“ en Villa Dominico. Organizovala pravidelná cvičení, veřejné vystoupení, přednášky, divadelní představení, oslavy národních svátků a krajanské zábavy. … Pokračování textu Sokol – Villa Dominico

Společnost přátel Prvního čsl. rozhlasu v Buenos Aires

Jedná se o volné sdružení českých divadelníků žijících v Buenos Aires. Španělský název: La Sociedad Checoslovaca „Amigos de las audiciones“. Soubor uvedl v letech 1936–1942 desítky divadelních představení. Účinkoval v čsl. rozhlase v Buenos Aires. Režisér souboru: Pavel Zimandl. Herci a zpěváci: Olg … Pokračování textu Společnost přátel Prvního čsl. rozhlasu v Buenos Aires

Svaz československých spolků

Spolek byl založen v roce 1928 v Buenos Aires a fungoval do roku 1939. Španělský název: Asociación Checoslovaca de Protección Mutua. Sdružoval většinu tehdejších československých spolků. Svaz provozoval vystěhovaleckou kancelář, jež zprostředkovávala československým přistěhovalcům zaměstnání a sehrá … Pokračování textu Svaz československých spolků

Svaz československým robotníkov v Južnej Amerike

Spolek byl založen v roce 1935 v Buenos Aires. Sloučil se s dřívějším Dělnickým sdružením. Převzal i dělnický  časopis Obrana. Španělský název: Liga de los Obreros Checoslovacos.

Svornost

„Československý kulturní a vzdělávací spolek Svornost“ byl založen v listopadu roku 1936 v Buenos Aires. Španělský název: Asociación Cultural Checoslovaca „CONCORDIA“. Sídlo: Tres Arroyos 376/78, Villa Devoto, Buenos Aires. Ve spolku působili čeští i slovenští krajané dělnického původu ve čtvrti Vil … Pokračování textu Svornost

Tatran

Slovenský spolek byl založený v roce  1923 v Buenos Aires. Název: Tatran – Vzájomne podporujúci a vzdělavajúci spolok Slovákov v Južnej Amerike. Sdružoval slovenské vystěhovalce v Buenos Aires a okolí. Zajišťoval poradnu pro slovenské vystěhovalce, zprostředkování práce, výuku španělštiny a spravova … Pokračování textu Tatran

Unión Checoeslovaca

Spolek byl založen v budově bývalé Československé doplňovací škole v roce 1960. Unión Checoeslovaca patří k největším a nejaktivnějším  krajanským spolkům na severu Argentiny. Organizuje krajanská setkání a oslavy národních svátků. Požádá kurzy češtiny pod vedením učitele vyslaného z ČR. V rámci spo … Pokračování textu Unión Checoeslovaca

Ústředí Čechů a Slováků v Argentině

Tato politicky angažovaná organizace byla založena v roce 1949 v Buenos Aires. Vyhradila se proti nástupu komunismu v Československu. Vydávala měsíčně zpravodajský oběžník Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině. Organizaci podpořili někteří krajané usazení v Argentině, jakož i zahraniční … Pokračování textu Ústředí Čechů a Slováků v Argentině

Vlastimil – Rosario

Pěvecký soubor Vlastimil byl založen v roce 1934 v Rosariu, v největším městě provincie Santa Fe. Soubor vystupoval v místním radiu Litoral s českými písněmi. Pěvecký soubor se později transformoval do krajanského spolku. Současným nástupcem spolku je Československý domov v Rosario, v rámci něhož pů … Pokračování textu Vlastimil – Rosario