Noviny

Krajanská kolonie v Argentině, která patřila v Latinské Americe k největším, je známa i díky své poměrně bohaté publikační činnosti. V první polovině 20. století vycházelo přes dvacet titulů česky psaných novin a ve druhé polovině více jak desítka slovenských exilových novin a časopisů. První krajanský list Slávie…

SOUPIS a UKÁZKY česky a slovensky psaných novin a časopisů z Argentiny

STRÁNKA

Obzor

List byl založen v roce 1936 v Presidencii Roque Sáenz Peña v provincii Chaco. Podtitul ve španělštině: Periodico independiente Checoslovaco. Periodicita: čtrnáctideník. Počet vydání: 11 čísel. Redakce: Rudolfo Vávra. Exempláře jsou uloženy v knihovně Náprstkova Muzea v Praze a v Národní knihovně v … Pokračování textu Obzor

Rozhled

Český exilový list Rozhled (špan. Orientación) byl založen v roce 1950 v Buenos Aires. Podtitul: Časopis české emigrace v Jižní Americe / Revista de la Emigración Checa en la América del Sud Tento cyklostylovaný časopis vycházel jeden rok. Periodicita: měsíčník, později nepravidelně. Jazyk: češtině, … Pokračování textu Rozhled

Rudý prapor

Od srpna 1934 vycházel  ilegální časopis Rudý prapor. Místo vydání uvádí Montevideo, vydal ho nicméně Orgán čsl. komunistické sekce v Jižní Americe se sídlem v Buenos Aires. Časopis se zabývá revoluční  propagandou komunistického hnutí. Je doložené pouze první číslo, které je uloženo v Archivu Náprs … Pokračování textu Rudý prapor

Sjednocení (Unión)

List byl založen federací spolků Československé sjednocení v Argentině v roce 1939. Vycházel  v letech 1938–1939 v Buenos Aires. Počet vydání: 40 čísel. Exempláře jsou uloženy v Národní knihovně v Buenos Aires.

Slavia

Jedná se o první krajanský list v Argentině , jehož první číslo vyšlo v roce 1907. List vydal spolek Slávie v Buenos Aires. Redakce: Brúha a Kostih. Počet vydání:  šest. List byl tištěn hektograficky. Náklad: 250 výtisků. Dva exempláře jsou uloženy v archivu Náprstkova muzea v Praze.

Slovenská informačná služba

Politický zpravodaj informoval o politických záležitostech Slováků usilující o nezávislost Slovenska. Vydával ho Slovenský akční výbor. Byl založený po roce 1946 v Římě, od roku 1947 přesídlil i s  vydavately do Buenos Aires, kde vycházel do roku 1953. Byl psán ve španělštině i slovenštině. Exi … Pokračování textu Slovenská informačná služba

Slovenská katolícká informačná služba

Slovensky psaný zpravodaj vycházel původně v Římě a od jara 1947 v Buenos Aires. Byl orgánem Slovenského Akčního výboru. Vycházel litograficky ve slovenštině, němčině a francouzštině. Bulletin vycházel do roku 1954 a poté v letech 1961-1963 ( v osmnácti číslech). Vydavatel a redaktor: A. Grebert. Ča … Pokračování textu Slovenská katolícká informačná služba

Slovenská mládež

Slovensky psaný časopis Slovenská mládež byl založený v březnu v roce 1949  v Buenos Aires. Časopis Ústredia slovenskej mládeže v zahraničí. Hlavní redaktor: A. Macek. List  vycházel necelé dva roky. Je doloženo 12 čísel. Exempláře jsou uložené v knihovně Collegium Carolinum v Mnichově. Knihovna Col … Pokračování textu Slovenská mládež

Slovenská Republika

Slovensky psaný list Slovenská Republika byl založený v únoru v roce 1949 v Buenos Aires. Vydával ho tiskový orgán Slovenského akčního výboru, organizace slovenských emigrantů, v jejích čele  stál Ferdinand Durčanský (býv. ministr zahraničí Slovenského státu), prof. Polakovič, Dr. A. Bugan, pplk, Le … Pokračování textu Slovenská Republika

Slovenská rodina v Argentině

 Zpravodaj byl vydávaný v 50. a 60. letech Slovenským katolickým spolkem v Buenos Aires. Prvním redaktorem byl Anton Bugan, druhým pak Štefan Hnilecký. List vycházel cyklostylem v letech 1953-1956 a tiskem v letech 1963-1967. List referoval o katolické doktrině a informoval o činnosti slovenských ka … Pokračování textu Slovenská rodina v Argentině

Slovenské Zvesti

Bulletin „Slovenské Zvesti“ byl založen v roce 1956 v Buenos Aires jako tiskový orgán Slovenského Osvobozovacího Výboru. Celý titul: „Slovenské Zvesti Reprezentácie SOV-U v Argentíne“. Navazoval na list Slovenské Zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike. Vycházel v letech 1956 – 1959. Celkem vyšlo 35 čí … Pokračování textu Slovenské Zvesti

Slovenské Zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike

Slovenský zpravodaj Slovenské Zvesti byl založený v listopadu 1947 v Buenos Aires. Titul: Slovenské zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike. List vydával Slovenský akční výbor  /SOV/ bojující za právo Slováků na samostatný stát. Zakladatel a redaktor: Rudolf Dilong, OFM. Vycházel dvakrát do měsíce  do … Pokračování textu Slovenské Zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike

Slovenský Ĺud (Pueblo Eslovaco)

List byl založen v roce 1929 Slovenským robotnickým spolkom v Buenos Aires. Jediný slovenský krajanský list v Argentině v první polovině 20. století. Vycházel v letech 1929-1948. Vydavatel: Slovenský spolok v Buenos Aires. Redakce: Daniel Bučenec, Roman Bzala, Jan Kolenička, Stena Kopaj, Pavel Kolec … Pokračování textu Slovenský Ĺud (Pueblo Eslovaco)

Slovenský život v Argentine

Časopis „Slovenský život v Argentině“ je nejdéle vycházející periodikum ve slovenském jazyce v Jižní Americe. List byl založený v roce 1976 v Buenos Aires. Celý titul: Slovenský život v Argentíne: tlačový orgán Slovenského kultúrneho spolku. Španělské označení časopisu „La vida de los Eslovacos en A … Pokračování textu Slovenský život v Argentine

Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole

Zpravodaj „Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole“ vycházel v Buenos Aires v roce 1971. Informoval o aktivitách slovenského exilu, který bojoval za osamostatnění Slovenska ve svobodném světě. Cyklostylovaný list vycházel krátce. Jazyk: slovenština. Jeden exemplář je uchován v Literárním archivu SNK … Pokračování textu Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole

Svornost (Concordia)

List byl založen v roce 1936 v Buenos Aires. Navázal na dělnický list Obrana. Periodicita: čtrnáctideník (do roku 1943). Periodikum se profilovalo jako dělnické. Vydával Čsl. vzdělávací a zábavný spolek Svornost. Redaktor:  Alois Slamečka (1936), Štefan Kusenda  (1937- 42), Luis Kozák (1942-43). Jaz … Pokračování textu Svornost (Concordia)

Tábor

List byl pokračovatel listu Checoslovaquia libre. Vycházel v letech 1941–1947 v Buenos Aires. Periodicita: měsíčník, později čtrnáctideník. Vydavatel a redaktor: Emil Suda. Jazyk: čeština, některé články a úvodníky ve španělštině, slovenská příloha. Exempláře listu z let 1941-1945 jsou k dispozici v … Pokračování textu Tábor

Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině

Zpravodaj „Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině“ byl  patrně jediným poválečným česky psaným exilovým časopisem v Argentině. Cyklostylovaný list vycházel od února 1949 do roku 1950. Založil ho a vedl býv. vyslanec dr. František Kadeřábek. List přinášel politické zpravodajství z komunis … Pokračování textu Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině

Velehrad (Alcázar)

Tento katolicky orientovaný časopis byl založen v roce 1939 v Buenos Aires. Název ve španělštině: Revista de los catolicos Checoslovacos en la República Argentina. Vycházel nepravidelně do roku 1946.  Obnoven byl v letech 1957–1958. Vydavatelé byli čeští duchovní v provincii Buenos Aires. Několik ex … Pokračování textu Velehrad (Alcázar)

Venkov Čakeňský

Jedná se o časopis československé zemědělské kolonie v provincii Chaco. Zpočátku vycházel jako samostatná příloha čsl. listu Věstník Československý. Vycházel v letech 1934-1949 v Presidencia Roque Sáenz Peña v Chaco. Periodicita: čtrnáctideník. Vydavatel a redaktor: Karel Kazimour. Jazyk: čeština, o … Pokračování textu Venkov Čakeňský